Publicacións dos investigadores

 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • "Os estudos de léxico dispoñible"

  Clara Lago Caamaño (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • Clara Lago Caamaño, Xulio Sousa Fernández (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Artigo
 • "Non creo que un piropo lle faga daño a nadie": actitudes cara ao piropo en Galicia

  Estela Fidalgo Garra (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Universidade de Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • "TILG e CORGA: dous corpus do galego"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Orden en el caos: estrategias para el reconocimiento automático de las variantes gráficas presentes en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • “Un desafío para la etiquetación automática: la nomenclatura científica en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • "Anotación morforsintáctica de corpus"

  Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Utilización de operadores booleanos e metacaracteres (‘comodíns’)"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • “A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 20, pp. 41-65 - Artigo
 • “Tempo e liberdade. Dialectos constitutivos iberorrománicos noroccidentais e complexidade (xeo)lingüística”

  Francisco Dubert García (2021): V Congresso Internacional de Linguística Histórica. Constelações diacrônicas em homenagem a Charlotte Galves e Mary Kato, 20 de xullo de 2021 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2021): Studia Linguistica Romanica, 6, 163-191 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Artigo
 • “Ricardo Carvalho Calero, dialectólogo”

  Francisco Dubert García (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • "Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Ferramenta para a análise da competencia escrita na lingua galega"

  María Álvarez de la Granja (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Sinónimos galegos diverxentes e converxentes co castelán en textos de estudantes galegos"

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • María José Domínguez Vázquez, María Caíña Hurtado (2021): Estudos de Lingüística Galega, 13, 139-172 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Linguamática, 12(2), 71-80. https://doi.org/10.21814/lm.12.2.337 - Artigo
 • “De un sistema de anotación sintáctica para lengua escrita a otro para lengua oral”

  María Paula Santalla del Río, Eva María Domínguez Noya (2021): 38º Congreso internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), Universidade da Coruña, 14-16 de abril 2021 - Presentación
 • "Falando é como se aprende. O programa Língua, património e conhecimento tradicional"

  Marta Negro Romero (2021): IV Simpósio ProfLetras-USP e I Seminário Internacional ProfLetras-USP, Universidade de São Paulo, 26 e 27 de agosto de 2021 - Presentación

Páxinas