Contacto

Localización

Instituto da Lingua Galega
Praza da Universidade, 4
15782 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 881 812 815

Dirección

Ernesto X. González Seoane
Correo: ernestoxose.gonzalez@usc.es
Teléfono: +34 8818 12810

Secretaría

Francisco Dubert García
Correo: francisco.dubert@usc.es
Teléfono: +34 8818 12802

Administración

Mercedes Varela Señarís
Correo: mercedes.varela@usc.es
Teléfono: +34 8818 12815

Conserxería

María Tomé Barbeira
Correo: maria.tome@usc.es
Teléfono: +34 8818 12815