Publicacións

Publicacións do ILG

A estandarización das linguas na Península Ibérica: procesos, problemas e novos horizontes
Autor:
Henrique Monteagudo (ed.)
Data de publicación:
2024
Descarga: Descarga
Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
Autor:
María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.)
Data de publicación:
2022
Descarga: Descarga
Atlas Lingüístico Galego. Volume VII: Léxico. O ser humano (II)
Autor:
Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa
Data de publicación:
2020
Descarga: Adquirir
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Autor:
Francisco Dubert-García / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 12
Data de publicación:
2020
Descarga: Revista en rede
Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna
Autor:
Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar

Publicacións dos investigadores