Publicacións

Publicacións do ILG

Atlas Lingüístico Galego. Volume VII: Léxico. O ser humano (II)
Autor:
Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa
Data de publicación:
2020
Descarga: Adquirir
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Autor:
Francisco Dubert-García / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 12
Data de publicación:
2020
Descarga: Revista en rede
Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna
Autor:
Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 11
Data de publicación:
2019
Descarga: Revista en rede
Antroponimia e lexicografía
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2018
Descarga: Descargar

Publicacións dos investigadores

 • “Un desafío para la etiquetación automática: la nomenclatura científica en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • “A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 20, pp. 41-65 - Artigo
 • “Orden en el caos: estrategias para el reconocimiento automático de las variantes gráficas presentes en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2021): Dialectologia. Special issue, IX, 39-67 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Linguamática, 12(2), 71-80. https://doi.org/10.21814/lm.12.2.337 - Artigo