Directorio

Persoal

Nome Teléfono Correo
Adina Ioana Vladu +34 8818 12806 adina.vladu@usc.gal
Amparo Iglesias García +34 8818 12822 amparo.iglesias@usc.gal
Ana Isabel Boullón Agrelo +34 8818 12807 ana.boullon@usc.gal
Antón Santamarina Fernández +34 8818 12801 anton.santamarina@usc.gal
Carme Ares Vázquez +34 8818 24766 carme.ares@usc.gal
Carme Hermida Gulías +34 8818 12002 mdocarme.hermida@usc.gal
Clara Lago Caamaño +34 8818 12809 claralago.caamano@usc.gal
Cristian Pernas Rubal +34 8818 12809 cristian.pernas.rubal@usc.es
Eduardo M. Moscoso Mato +34 8818 12818 eduardo.moscoso@usc.gal
Elisa Fernández Rei +34 8818 12808 elisa.fernandez@usc.gal
Ernesto X. González Seoane +34 8818 12819 ernestoxose.gonzalez@usc.gal
Estela Fidalgo Garra +34 8818 12809 estela.fidalgo@rai.usc.es
Eva María Domínguez Noya +34 8818 12809
Florentina Xoubanova Montero +34 8818 12813 florentina.xoubanova@usc.gal
Francisco A. Cidrás Escáneo +34 8818 11905 francisco.cidras@usc.gal
Francisco Dubert García +34 8818 12804 francisco.dubert@usc.gal
Francisco Fernández Rei +34 8818 12817 ilgpaco.rei@usc.gal
Francisco Xavier Varela Barreiro +34 8818 12818 xavier.varela@usc.gal
Henrique Monteagudo Romero +34 8818 12804 henrique.monteagudo@usc.gal
Jose Antonio Cutrín Garabal +34 8818 12812 joseantonio.cutrin.garabal@usc.gal
Lucía Doval Iglesias +34 8818 12816 lucia.doval@usc.gal
Manuel González González +34 8818 12811 manuel.gonzalez.gonzalez@usc.gal
María Álvarez de la Granja +34 8818 12802 maria.alvarez.delagranja@usc.gal
María Caíña Hurtado +34 8818 12809 maria.caina.hurtado@usc.gal
María José Domínguez Vázquez +34 8818 11834 majo.dominguez@usc.gal
Maria Rilda Alves da Silva Martins +34 8818 12809
María Teresa Sanmarco Bande +34 8818 11833 mt.sanmarco@usc.gal
Marta Negro Romero +34 8818 12816 marta.negro@usc.gal
Mª Carmen Pérez González +34 8818 12805 maka.perez@usc.gal
Mª del Carmen Magariños Iglesias +34 8818 12806 mariadelcarmen.magarinos@usc.es
Mª Sol López Martínez +34 8818 12823 msol.lopez@usc.gal
Nicola Bermingham +34 8818 12809
Ramón Lorenzo Vázquez +34 8818 12805 ramon.lorenzo@usc.gal
Ramón Mariño Paz +34 8818 12820 ramon.marino.paz@usc.gal
Raquel Vila-Amado +34 8818 12816 raquel.vila.amado@usc.es
Rosa Palazuelos Gómez +34 8818 12815 rosa.palazuelos@usc.gal
Rosario Álvarez Blanco +34 8818 12803 rosario.alvarez@usc.gal
Xosé Carracedo Fraga +34 8818 11881 jose.carracedo@usc.es
Xosé Luís Couceiro Pérez +34 8818 12820 jl.couceiro@usc.gal
Xosé Luís Regueira Fernández +34 8818 12810 xoseluis.regueira@usc.gal
Xulio Sousa Fernández +34 8818 12800 xulio.sousa@usc.gal

Dependencias

Dependencia Extensión Teléfono
Administración e asuntos económicos 12815 +34 8818 12815
Biblioteca 12813 +34 8818 12813
Conserxería 12815 +34 8818 12815
Dirección 12810 +34 8818 12810
Sala de edición de textos 12805 +34 8818 12805
Sala de fonética 12806 +34 8818 12806
Sala de lexicografía 12808 +34 8818 12808
Sala de onomástica 12807 +34 8818 12807
Sala de sociolingüística 12804 +34 8818 12804
Sala de xeografía lingüística 12816 +34 8818 12816
Secretaría 12802 +34 8818 12802