Publicacións dos investigadores

 • “Anàlisi de les principals dificultats en la normalització toponímica (RAG)”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 343-366 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Liceo Franciscano, 212 (enero-junio), 45-78 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2019): , Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures, Vol. 48 Nº 1, Fall 2019 - Artigo
 • “O artificio das etimoloxías: elementos constitutivos da toponimia galega”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 277-319 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Atti del Convegno internazionale di studi onomastici: Sulle orme di Pietro Massia: strumenti e metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica. Torino, 5-6 dicembre 2017., Alda Rossebastiano / Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Alessandria: Edizioni dell’Orso, 161-181 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández (2019): Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Rosario Álvarez (ed.), A Coruña: Real Academia Galega - Capítulo de libro
 • "Traballar o plurilinguïsmo dende Galicia e dende o galego"

  Carme Hermida Gulías (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "A Catedral de Santiago: a paisaxe lingüística entre a devoción e a turistificación"

  Clara Lago Caamaño, Lidia Gómez Martínez, Alba González Vidal, Irma Silva Hervella (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • Concepción Álvarez Pousa (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos , 22, 15-30 - Artigo
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán”

  Concepción Álvarez Pousa (2019): II Ciclo de conferencias Florencio Delgado Gurriarán, A Rúa, Ourense, 29 de novembro de 2019 - Presentación
 • "O "outing" e as suas etiquetas: entre o silenciamento estratégico e a verbalização normalizadora"

  Daniel Amarelo Montero (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 5 xuño 2019 - Presentación
 • Daniel Amarelo Montero (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, 31-49 - Artigo
 • "Distribución espacial de variantes do léxico da agricultura no proxecto PLG"

  David Rodríguez Lorenzo (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "La entonación de las variedades ibéricas occidentales"

  Elisa Fernández Rei (2019): Investigación geoprosódica. Amper: análisis y retos, Josefa Dorta, Madrid: Iberoamericana Vervuert, 25-46 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2019): Spanish in Context , 16:3, 438-461 - Artigo
 • "Cambio lingüístico, ruralidade e creación de novas identidades sociais"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "CORILGA: un corpus para o estudo da variación e do cambio lingüístico no galego falado"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2019): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 221-243 - Capítulo de libro
 • “Logros e retos de AMPER-GAL”

  Elisa Fernández Rei (2019): Giornata di studio dell’Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman, Turín, Italia, 15 de decembro de 2019 - Presentación

Páxinas