Publicacións dos investigadores

 • “Fragmentos de textos de Martín Sarmiento”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Autorretrato de un idioma. Crestomatía glotopolítica del español, José del Valle / Daniela Lauria / Mariela Oroño / Darío Rojas (eds.), Madrid: Lengua de Trapo, 133-146 - Capítulo de libro
 • “A xeración Nós e a re-significación do idioma galego (1916-1936): de dialecto a lingua nacional”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Nós e o mundo. O mundo e nós, Paulo Gamallo / Dolores Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 77-97 - Capítulo de libro
 • Seis poemas gallegos / Seis poemas galegos de Federico García Lorca

  Manuel González González , Xosé Luís Cochón Touriño (eds.) (2021): Seis poemas gallegos / Seis poemas galegos de Federico García Lorca, Barcelona: Ed. Batiscafo - Libro
 • “Os traballos lexicográficos da Real Academia Galega”

  Manuel González González (2021): I Encuentro de Lexicografía de la Academia Brasileña de Letras con las Academias de la Lengua Latinas, Encontro en liña, o 19 de marzo de 2021 - Presentación
 • “Les désignations romanes du bleuet”

  Manuel González González (2021): XXIVe Colloque International de l’Atlas Linguistique Roman, Corte (Córsega), 1-4 de setembro de 2021 - Presentación
 • “A lingua galega nas TIC: unha necesidade e un desafío”

  Manuel González González (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • Manuel González González (2021): Manuel Regueiro Tenreiro. Harmónico bilingüismo… Harmonía vital, Xulio Xiz (coord.), Lugo: Colectivo Egeria, 117-125 - Capítulo de libro
 • "Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Ferramenta para a análise da competencia escrita na lingua galega"

  María Álvarez de la Granja (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2021): VI Congreso Internacional de Lingua, Lingüística e Tecnoloxía techLING 2021-Uvigo-T&P, Vigo: Universidade de Vigo - Presentación
 • “Anotación de errores en el Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): 38 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, . A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • "La presencia del español en el léxico disponible del gallego. El centro de interés el cuerpo humano"

  María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2021): Aplicaciones de la disponibilidad léxica, Maribel Serrano Zapata e María Ángeles Calero Fernández (eds.), Barcelona / Valencia: Tirant Humanidades, pp. 115-145 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2021): Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, Ana Boullón / Luz Méndez (eds.), A Coruña: Real Academia Galega, 89-114 - Artigo
 • "Sinónimos galegos diverxentes e converxentes co castelán en textos de estudantes galegos"

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • “Dicionario Histórico e Etimolóxico da Lingua Galega (DHELG)”

  María Dolores Sánchez Palomino, Manuel González González (2021): Coloquio internacional Dicionario histórico e etimolóxico da lingua galega (DHELG), A Coruña: Universidade da Coruña, 26-28 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Generación de ejemplos oracionales en el desarrollo de diccionarios automáticos como herramientas de información”

  María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2021): Lingüística e Inteligencia Artificial: Oportunidades y Riesgos – 38º Congreso Internacional. Asociación Española de Lingüística Aplicada, A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • María José Domínguez Vázquez, María Caíña Hurtado (2021): Estudos de Lingüística Galega, 13, 139-172 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez, Daniel Bardanca Outeiriño, Alberto Simões (2021): Post-editing Lexicography – Elex 2021. Proceedings of the eLex 2021 conference, 269-287 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Lexikos, 31, 20-50 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Linguamática, 12 (2), 71-80 - Artigo
 • “Towards online active learning dictionaries: the contribution of the MultiComb Project”

  María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2021): New challenges in dictionary teaching , Roma, 21 de outubro de 2021 - Presentación

Páxinas