Publicacións dos investigadores

 • "Contacto y variación fonética en el español de Galicia"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2020): en Coloquio-escuela de invierno ALPES 3: El español en contacto con otras lenguas, Univ. de Zürich / Univ. de Lausanne. Kandersteg (Suiza), 12-17 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2020): Spanish phonetics and phonology in contact: Studies from Africa, the Americas, and Spain, Rajiv Rao , Amsterdam/Philadelpia: John Benjamins, 325-362 - Capítulo de libro
 • “Surnames regions and dialectal variation in the Asturian linguistic space”

  Xulio Sousa Fernández, María José Ginzo Villamayor (2020): Journal of Linguistic Geography, 8-2 - Artigo
 • "Humanidades digitales y geografía lingüística: la edición digital del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica

  Xulio Sousa Fernández (2020): Dialectología digital del español. Anexo de Verba, Gallego A. / Francesc Roca (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 139-158 - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa Fernández, Francisco Dubert García (2020): Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 87(2), 285-306 - Artigo
 • Xulio Sousa Fernández (2020): Languages 2020, 5(1), 4 - Artigo
 • “A GIS-based application for documenting and analysing perceptions about language variation”

  Xulio Sousa Fernández, Soraya Suárez Quintas , Rosa M. Crujeiras, Laura Calaza Díaz (2020): Dialectologia , 24, 177-203 - Artigo
 • “La lengua gallega. Puricentricidad, polinomía, interposición”

  [nid:436 (2020): Translation und sprachlicher Plurizentrismus in der Romania “minor”, Elton Prifti / Martina Schrader-Kniffi (eds.), Berlin: Peter Lang, 119-140 - Capítulo de libro
 • "Vowel height variation due to prosodic strengthening"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2019): Phonetics and Phonology in Europe, Lecce (Italia), 17-20 xuño 2019 - Presentación
 • Alberto Simões, Xavier Gómez Guinovart (2019): 8th Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE 2019), Ricardo Rodrigues / Jan Janousek / Luís Ferreira / Luísa Coheur / Fernando Batista / Hugo Gonçalo Oliveira, Schloss Dagstuhl / Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Dagstuhl, Germany, 6:1-6:13 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2019): , Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures, Vol. 48 Nº 1, Fall 2019 - Artigo
 • “O artificio das etimoloxías: elementos constitutivos da toponimia galega”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 277-319 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Atti del Convegno internazionale di studi onomastici: Sulle orme di Pietro Massia: strumenti e metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica. Torino, 5-6 dicembre 2017., Alda Rossebastiano / Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Alessandria: Edizioni dell’Orso, 161-181 - Capítulo de libro
 • “Per a una onomàstica hispànica (ONOMASTICON HISPANIAE)”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • “Anàlisi de les principals dificultats en la normalització toponímica (RAG)”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 343-366 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Liceo Franciscano, 212 (enero-junio), 45-78 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (2019): Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Rosario Álvarez (ed.), A Coruña: Real Academia Galega - Capítulo de libro
 • "Traballar o plurilinguïsmo dende Galicia e dende o galego"

  Carme Hermida Gulías (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación

Páxinas