Publicacións dos investigadores

 • Rosario Álvarez Blanco (2020): Estudos em lexicografia. Aspectos teóricos e práticos, Renato Rodrigues-Pereira / Daniela de Souza Silva Costa, Campinas, SP: Pontes Editores, 33-56 - Capítulo de libro
 • “O Decreto 79/2010 e labor institucional do Consello da Cultura Galega”

  Rosario Álvarez Blanco (2020): Revista Galega de Educación, 78 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): I CIPAL - Ciclo de Palestras em Dialetologia, Geolinguística e Sociogeolinguística: teoria e prática, 19 de outubro de 2020 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): I Congreso Internacional de Teatro Galego. Co 2030 no horizonte, 7-10 de outubro de 2020 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): A DIALETOLOGIA HOJE: desafios. Abralin ao vivo - Linguists Online, 23 de maio de 2020 - Presentación
 • “Codificación y anotación del habla en un contexto bilingüe: el corpus ESLORA de español de Galicia”

  Victoria Vázquez Rozas, Mario Barcala, Eva María Domínguez Noya, Alba Fernández Sanmartín, Guillermo Rojo, María Paula Santalla del Río (2020): Dialectología digital del español, Ángel J. Gallego / Francesc Roca Urgell (eds.), Anexo 80 de Verba, pp. 189-224 - Capítulo de libro
 • “Epistemic adverbs in Galician: between subjectivity and intersubjectivity”

  Vítor Míguez Rego (2020): International Conference on STANCE, (INTER)SUBJECTIVITY & IDENTITY IN DISCOURSE (STANCEDISC’20), Madrid (en liña), 9-10 de setembro de 2020 - Presentación
 • Vítor Míguez Rego (2020): SLE 2020 (53º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), (En liña), 26 de agosto – 1 de setembro de 2020 - Presentación
 • Xavier Gómez Guinovart, Miguel Anxo Solla Portela (2020): Studies on Multilingual Lexicography, María José Domínguez Vázquez, Mónica Mirazo Balsa, Carlos Valcárcel Riveiro (eds.), De Gruyter, Berlin & Boston, 179-196 - Capítulo de libro
 • "Contacto y variación fonética en el español de Galicia"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2020): en Coloquio-escuela de invierno ALPES 3: El español en contacto con otras lenguas, Univ. de Zürich / Univ. de Lausanne. Kandersteg (Suiza), 12-17 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2020): Spanish phonetics and phonology in contact: Studies from Africa, the Americas, and Spain, Rajiv Rao , Amsterdam/Philadelpia: John Benjamins, 325-362 - Capítulo de libro
 • "Humanidades digitales y geografía lingüística: la edición digital del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica

  Xulio Sousa Fernández (2020): Dialectología digital. Anexo de Verba - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa Fernández, Francisco Dubert García (2020): Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 87(2), 285-306 - Artigo
 • Xulio Sousa Fernández (2020): Languages 2020, 5(1), 4 - Artigo
 • “A GIS-based application for documenting and analysing perceptions about language variation”

  Xulio Sousa Fernández, Soraya Suárez Quintas , Rosa M. Crujeiras, Laura Calaza Díaz (2020): Dialectologia , 24, 177-203 - Artigo
 • “Surnames regions and dialectal variation in the Asturian linguistic space”

  Xulio Sousa Fernández, María José Ginzo Villamayor (2020): Journal of Linguistic Geography, 8-2 - Artigo
 • “La lengua gallega. Puricentricidad, polinomía, interposición”

  [nid:436 (2020): Translation und sprachlicher Plurizentrismus in der Romania “minor”, Elton Prifti / Martina Schrader-Kniffi (eds.), Berlin: Peter Lang, 119-140 - Capítulo de libro
 • "Vowel height variation due to prosodic strengthening"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2019): Phonetics and Phonology in Europe, Lecce (Italia), 17-20 xuño 2019 - Presentación
 • Alberto Simões, Xavier Gómez Guinovart (2019): 8th Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE 2019), Ricardo Rodrigues / Jan Janousek / Luís Ferreira / Luísa Coheur / Fernando Batista / Hugo Gonçalo Oliveira, Schloss Dagstuhl / Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Dagstuhl, Germany, 6:1-6:13 - Capítulo de libro
 • “Per a una onomàstica hispànica (ONOMASTICON HISPANIAE)”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación

Páxinas