Publicacións dos investigadores

 • “A nomenclatura científica binomial no Corpus de Referencia do Galego Actual: unha proposta de análise extensible a outros corpus e linguas”

  Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2021): TechLING 2021-UVigo-T&P (6th International techLING Congress - Languages, Linguistics and Technology), Vigo: Universidade de Vigo, 15-17 de decembro de 2021 - Presentación
 • ¨Intergenerational transmission of language and identity in the Galician community of Buenos Aires"

  Facundo Reyna-Muniain (2021): 18th International Conference on Minority Languages, Bilbao: Euskal Herriko Unibersitatea - Presentación
 • Francisco Dubert García (2021): Studia Linguistica Romanica, 6, 163-191 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Artigo
 • “Ricardo Carvalho Calero, dialectólogo”

  Francisco Dubert García (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2021): Madrygal. Revista de estudios gallegos, 24, 69-80 - Artigo
 • “Tempo e liberdade. Dialectos constitutivos iberorrománicos noroccidentais e complexidade (xeo)lingüística”

  Francisco Dubert García (2021): V Congresso Internacional de Linguística Histórica. Constelações diacrônicas em homenagem a Charlotte Galves e Mary Kato, 20 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Ramón Cabanillas, cantor e cronista das romaxes da Franqueira”

  Francisco Fernández Rei (2021): Limiar de Ramón Cabanillas: As romaxes da Franqueira, tradución [xaponesa] de Takekazu Asaka, Osaka: Guinga Xoseki, 7-24 - Capítulo de libro
 • “Os nomes galegos dos peixes”

  Francisco Fernández Rei (2021): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 13, 86-91 - Artigo
 • “Lingua galega e Premios (Nacionais) da Cultura, de Galicia e de España”

  Francisco Fernández Rei (2021): A Trabe de Ouro, 116, 121-132 - Artigo
 • “50 anos do Instituto da Lingua Galega. Contribución á normalización e á investigación do galego”

  Francisco Fernández Rei (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • "O Instituto da Lingua Galega. Un centro para a investigación, a difusión e a documentación científicas"

  Francisco Xavier Varela Barreiro (2021): Conferencia pronunciada na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Extremadura, Cáceres: Facultade de Filosofía e Letras, 11 de outubro de 2021. - Presentación
 • “Editar as Cantigas de Santa María no proxecto Universo Cantigas”

  Francisco Xavier Varela Barreiro, Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Coloquio internacional Editar cantigas (de amigo) no século XXI, A Coruña: Universidade da Coruña, 21-22 de outubro de 2021 - Presentación
 • "Novas achegas de toponimia galega"

  Gonzalo Navaza Blanco (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “A estandarización do galego: vellos debates e novos horizontes”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Simposio ILG 2020. Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 8 de febreiro-3 de marzo de 2021 - Presentación
 • “A integración do Cancioneiro dos xograres galegos na Compilación xeral da lírica trobadoresca. Scriptolingüística, codicoloxía e tradición manuscrita”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Coloquio Internacional «Editar cantigas (de amigo) no século XXI, A Coruña: Universidade da Coruña, 21-22 de outubro de 2021 - Presentación
 • “O Códice dos Músicos das Cantigas de Santa María (E). Para unha análise scriptolingüística comparada”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): «Contarte he maravillas...», Congreso Internacional de Estudios Medievales Hispánicos en Honor a Joseph T. Snow, Madrid: Universidade de Alcalá, 25-29 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Lengua e identidad de los inmigrantes gallegos en el sainete porteño: Farruco (1921)”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Bornistik. Sprach- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die Romania und die Welt, Anna Ladilova / Dinah Leschzyk / Katharina Müller / Nicolas Schweitzer / Falk Seiler (eds.), Hamburg: Giessen University Library Publications, 520-533 - Capítulo de libro
 • “Lingua galega e emigración americana (1916-1936)”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): As Irmandades no seu tempo: perspectivas cruzadas, Ramón Villares / Xosé M. Núñez Seixas / Ramon Máiz (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 329-370 - Capítulo de libro
 • “Imponer la libertad”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Reflexiones glotopolíticas desde y hacia América y Europa, Elvira Narvaja de Arnoux / Lidia Becker / José del Valle (eds.), Bern / Berlín: Peter Lang, 219-232 - Capítulo de libro

Páxinas