Publicacións dos investigadores

 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán"

  Concepción Álvarez Pousa (2020): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 113, 9-34 - Artigo
 • Eduardo Louredo Rodríguez (2020): Revista Galega de Filoloxía, 21, 75-90. DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2020.21.0.7342 - Artigo
 • “Ibridazione intonativa di varietà galiziane e spagnole in contatto”

  Elisa Fernández Rei (2020): XVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce, Rende (Italia), 29-31 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • Farol perpetuo na néboa. Luís Rei e a cultura marítima

  Emilio Xosé Ínsua, Francisco Fernández Rei (2020): , Cambados: Culturmar, Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial - Libro
 • Eva Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez , Francisco M. Barcala (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Anexo Verba, Marta Blanco, Hella Olbertz e Victoría Vázquez Rozas (eds.), 79, 179-218 - Capítulo de libro
 • Eva Domínguez Noya, Raquel Rivas Cabanelas, Mª Paula Santalla del Río, Rebeca Villapol Baltar (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas. Anexo Verba, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas (eds.), 79, 243-271 - Capítulo de libro
 • “Problemas afrontados en la etiquetación morfosintáctica del corpus ESLORA"

  Eva María Domínguez Noya, Raquel Rivas Cabanelas, María Paula Santalla del Río, Rebeca Villapol Baltar (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 243-271 - Capítulo de libro
 • "Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): composición, codificación, etiquetaxe e explotación"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez , Fco. Mario Barcala Rodríguez (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 179-218 - Capítulo de libro
 • Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso

  Francisco A. Cidrás Escáneo, (coord.) (2020): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Francisco Dubert García (2020): Estudios románicos, 29, 147-163. DOI: https://doi.org/10.6018/ER.402591 - Artigo
 • “Algunhas notas sobre a Gramática elemental del gallego común”

  Francisco Dubert García (2020): Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso., Francisco Cidrás, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 255-281 - Capítulo de libro
 • "Vida e traballo no mar dos galegos, de Francisco Calo Lourido"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 80-81 - Artigo
 • "Luís Rei, o activista cultural que segue a fulgurar na néboa"

  Francisco Fernández Rei (2020): Cen follas de artes e letras, 2, 91-98 - Artigo
 • "Lembranza do meu profesor [Ricardo Carballo Calero]"

  Francisco Fernández Rei (2020): Luzes, 80, 12 - Artigo
 • "A difusión da literatura galega en Italia: a antoloxía de Gemma Álvarez Maneiro e Giovanni Borriero"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 143-148 - Artigo
 • “Ramón Cabanillas e a representación d’A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Nadal”

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 78, 235-240 - Artigo
 • "Notas sobre a recuperación da memoria histórica e a conservación do patrimonio cultural de Cambados"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 87-93 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2020): Tribuna da Real Academia Galega, 08/09/2020 - Artigo
 • “Talasonimia e léxico do mar de Cambados”

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 84 - Artigo
 • "A vida e os traballos das xentes do mar, segundo Calo Lourido"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 114, 131-142 - Artigo

Páxinas