Publicacións dos investigadores

 • "Lembranza do meu profesor [Ricardo Carballo Calero]"

  Francisco Fernández Rei (2020): Luzes, 80, 12 - Artigo
 • "A difusión da literatura galega en Italia: a antoloxía de Gemma Álvarez Maneiro e Giovanni Borriero"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 143-148 - Artigo
 • “Ramón Cabanillas e a representación d’A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Nadal”

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 78, 235-240 - Artigo
 • "Notas sobre a recuperación da memoria histórica e a conservación do patrimonio cultural de Cambados"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 87-93 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2020): Tribuna da Real Academia Galega, 08/09/2020 - Artigo
 • “Talasonimia e léxico do mar de Cambados”

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 84 - Artigo
 • "A vida e os traballos das xentes do mar, segundo Calo Lourido"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 114, 131-142 - Artigo
 • "O breviario dun amor de Cabanillas"

  Francisco Fernández Rei (2020): Limiar da tradución xaponesa d’A rosa de cen follas. Hyakuyo nô bara de Ramón Cabanillas, a cargo de Takekazu Asaka, 2ª ed., corrixida e aumentada. Osaka: Guinga Shoseki, 13-22 - Capítulo de libro
 • "Navegando a son de costa pola Mariña, Paco Rivas"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 82-83 - Artigo
 • "A centenaria historia do Pósito de Cambados, de X.A. Pillado Silvoso"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 82 - Artigo
 • "Vida e traballo no mar dos galegos, de Francisco Calo Lourido"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 80-81 - Artigo
 • "Luís Rei, o activista cultural que segue a fulgurar na néboa"

  Francisco Fernández Rei (2020): Cen follas de artes e letras, 2, 91-98 - Artigo
 • "Discursos y actitudes hacia las lenguas en el sistema educativo de Galicia"

  Gabino Segundo Vázquez Grandío (2020): 6º Congreso Internacional de Antropología AIBR, 29 de xullo, telemática - Presentación
 • “Language and migration. The sociolinguistic and glottopolitical dynamics of the Galician mmunity in Buenos Aires from the nineteenth century to the present day”

  Henrique Monteagudo Romero, Facundo Reyna Muniain (2020): Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41, 97-107 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 75-115 - Capítulo de libro
 • José António Souto Cabo (2020): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 23, 335-373. https://doi.org/10.5209/madr.73077 - Artigo
 • “O mar de Ons ten voz feminina. As percebeiras”

  José Manuel Dopazo Entenza (2020): Nova Ardentía, 12, 10-17 - Artigo
 • “A Gramática elemental del gallego común e a creación da cátedra de galego na USC, dúas referencias na historia do galego do séc. XX”

  Manuel González González (2020): Estudos arredor de Ricardo Carvalho Calero. Cadernos Ramón Piñeiro XL., Anxo Tarrío / Armando Requeixo, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro, 117-136 - Capítulo de libro
 • “Patrimoine culturel audiovisuel. Pour un programme européen de sous-titrages en langues non hégémoniques”

  Margarita Ledo Andión, Henrique Monteagudo Romero, Pablo Romero (2020): Cultures de résistence. Peuples et langues minorisés, Jacques Guyot (dir.), Paris: Presses des Mines, 213-223 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2020): Línguas minoritarias e variação linguística, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Alberto Gómez Bautista (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro, 150-173 - Capítulo de libro

Páxinas