Researchers publications

 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • "Os estudos de léxico dispoñible"

  Clara Lago Caamaño (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • Clara Lago Caamaño, Xulio Sousa Fernández (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Article
 • "TILG e CORGA: dous corpus do galego"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • “Orden en el caos: estrategias para el reconocimiento automático de las variantes gráficas presentes en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Talk
 • “Un desafío para la etiquetación automática: la nomenclatura científica en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Talk
 • “A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 20, pp. 41-65 - Article
 • “Tempo e liberdade. Dialectos constitutivos iberorrománicos noroccidentais e complexidade (xeo)lingüística”

  Francisco Dubert García (2021): V Congresso Internacional de Linguística Histórica. Constelações diacrônicas em homenagem a Charlotte Galves e Mary Kato, 20 de xullo de 2021 - Talk
 • Francisco Dubert García (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Article
 • “Ricardo Carvalho Calero, dialectólogo”

  Francisco Dubert García (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • "Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Ferramenta para a análise da competencia escrita na lingua galega"

  María Álvarez de la Granja (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • "Sinónimos galegos diverxentes e converxentes co castelán en textos de estudantes galegos"

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Linguamática, 12(2), 71-80. https://doi.org/10.21814/lm.12.2.337 - Article
 • “De un sistema de anotación sintáctica para lengua escrita a otro para lengua oral”

  María Paula Santalla del Río, Eva María Domínguez Noya (2021): 38º Congreso internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), Universidade da Coruña, 14-16 de abril 2021 - Talk
 • "En galego podemos dicir papi?: ideoloxías lingüísticas no contexto de estandarización dunha lingua minorizada"

  Noemi Basanta Llanes, Xosé Luís Regueira Fernández (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • "Extracción de terminoloxía no campo da psicoloxía mediante recursos léxicos e textuais de tecnoloxía lingüística"

  Xavier Gómez Guinovart (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • "Building wordnets with multi-word expressions from parallel corpora"

  Alberto Simões, Xavier Gómez Guinovart (2020): Procesamiento del Lenguaje Natural, 64, 45-52 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2020): Zeitschrift für romanische Philologie, 136(1), 134-160 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2020): Actes de la XII Jornada d’Onomástica de l’AVL normalització i investigació. València 2019, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 37-44 - Book chapter
 • Clara Lago Caamaño, Irma Silva Hervella, Lidia Gómez Martínez (2020): RiCOGNIZIONI, Vol 7 No 13, 93-104 - Article

Pages