Researchers publications

 • Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2022): La lingüística hispánica como puente entre culturas, Raúl Fernández Jódar / Joanna Nowak-Michalska / Xavier Pascual-López / Małgorzata Spychała-Wawrzyniak / Agata Wolarska-Sobocińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 27-43 - Book chapter
 • “Da invisibilización ó recoñecemento automático das formas con grafías innovadoras en dous corpus lingüísticos de referencia” CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): I Congreso Internacional de Estudos Queer na Galiza: Corpos, xénero e sexualidade, A Coruña: Universidade da Coruña e IES Rosalía Mera, 11-13 de marzo de 2022 - Talk
 • "A multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento automático"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Talk
 • Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2022): Estudos de Lingüística Galega, 14 - Article
 • "Narrativas do retorno, neofalantes da diáspora retornando á Terra dos seus devanceiros"

  Facundo Reyna-Muniain (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • Francisco Dubert García (2022): III Jornadas León, cuna del parlamentarismo. Las llinguas del Caminu, el caminu de las llinguas, León, 9 de setembro de 2022 - Talk
 • "A importancia do Atlas Lingüístico Galego na estandarización do galego"

  Francisco Fernández Rei (2022): V Congresso Internacional Redefinindo as margens desde uma Península Pluricultural: “Variação linguística e ideologia”, Varsovia: Universidade de Varsovia, 17-18 de novembro - Talk
 • "Ardora e ardentía na fala mariñeira e no galego literario"

  Francisco Fernández Rei (2022): Xornada Cando arde o mar. Saberes compartidos, Muros, 9 de xullo de 2022 - Talk
 • “Estudio cualitativo y cuantitativo del error introducido en la anotación morfosintáctica de corpus en relación con el tratamiento de los hipervalores en el "tagset" utilizado”

  Francisco M. Barcala, Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2022): XIII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2022), Bérgamo: Universidade de Bérgamo, 26-28 de maio de 2022 - Talk
 • Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Línguas minoritárias e variação linguística | 2, Alberto Gómez Bautista, Helena Rebelo, Luís Pinto Salema, Lurdes de Castro Moutinho e Tamara Flores Pérez (eds.), Aveiro: UA Editora, 6-34 - Article
 • "Etimoloxías xacobeas"

  Gonzalo Navaza Blanco (2022): Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro - Talk
 • “Referencias a la sustitución de topónimos en la documentación medieval de Galicia”

  Gonzalo Navaza Blanco (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Talk
 • "A asimilación lingüística da colectividade galega en Arxentina"

  Henrique Monteagudo Romero (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Talk
 • Iria de-Dios-Flores, Mª del Carmen Magariños Iglesias, Adina Ioana Vladu, John E. Ortega, José Ramom Pichel, Marcos García, Pablo Gamallo, Elisa Fernández Rei, Alberto Bugarín, Manuel González González , Senén Barro, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Proceedings of the TDLE Workshop @LREC2022, 52-61 - Article
 • "Las combinaciones léxicas restringidas en español: aproximación a su representación lexicográfica"

  Iván Arias Arias (2022): IX Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, La Laguna: Universidad de La Laguna, do 25 ao 27 de maio de 2022 - Talk
 • "As ferramentas de tradução no contexto digital na Galiza: estudo de caso"

  Iván Arias Arias, Margarida Oliveira Ramos de Castro (2022): X Congresso Internacional da AIETI, Braga: Universidade do Minho, do 15 ao 17 de xuño de 2022 - Talk
 • Iván Arias Arias (2022): , Braga: Universidade do Minho - Book
 • "Estandarología comparada entre lenguas de España: el concepto de estándar en la normativización lingüística académica"

  Joan Costa-Carreras, Carla Amorós-Negre, Henrique Monteagudo Romero, Miren Azkárate (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons

  José Manuel Dopazo Entenza (2022): Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons, Illa de Ons: Chan da Pólvora - Book
 • Lurdes de Castro Moutinho, Alberto Gómez Bautista, Elisa Fernández Rei, Helena Rebelo, Rosa Lídia Coimbra, Xulio Sousa Fernández (2022): Estudos em variação linguística nas línguas românicas - 2, Lurdes de Castro Moutinho / Alberto Gómez Bautista / Elisa Fernández Rei / Helena Rebelo / Rosa Lídia Coimbra / Xulio Sousa (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro - Book

Pages