Publicacións dos investigadores

 • Francisco Dubert García, Charlotte Galves (2016): The Oxford Guide to the Romance Languages, Adam Ledgeway / Martin Maiden (eds.), Oxford: Oxford University Press, 411-446 - Capítulo de libro
 • “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso” [Póster]

  Francisco Dubert García, Ernesto X. González Seoane (2016): Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2016): Lengas. Revue de Sociolinguistique , Monica Longobardi / Hugues Sheeren (coords.), 79, - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2016): , Santiago de Compostela, 13 abril 2016 - Presentación
 • “O galego literario na época das Irmandades da Fala (1916-1931)”

  Francisco Fernández Rei (2016): Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala (1916-1936), Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego 17-19 novembro 2016 - Presentación
 • "A posición do galego e do portugués na historia da romanística"

  Francisco Fernández Rei (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”

  Francisco Fernández Rei (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • “A botadura do Instituto da Lingua Galega”

  Francisco Fernández Rei (2016): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Esther Cordal / Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 383-393 - Capítulo de libro
 • “Notas de morfoloxía verbal”

  Francisco Fernández Rei (2016): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico, Alexandre Rodriguez Guerra (ed.), Vigo: Universidade, Servizo de Publicacións, 179-194 - Capítulo de libro
 • “D. Olimpio, o mestre dos pobres”

  Francisco Fernández Rei (2016): Homenaxe a Olimpio Arca Caldas. Un mestre do pobo, Héitor Picallo / Carlos Loureiro / Manuel Núñez (coords.), [A Estrada]: Edicións Fervenza, 5-11 - Capítulo de libro
 • “O léxico do mar da Arousa”

  Francisco Fernández Rei (2016): Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. , M. Rey-Méndez / J. Fernández Casal / C. Lodeiros / A. Guerra (eds.), Santiago de Compostela: Asoc. Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías, 18, 339-354 - Capítulo de libro
 • "Os resultados do corónimo GALLAECIA en Galiza e Portugal"

  Francisco Xavier Varela Barreiro, Eduardo M. Moscoso Mato (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Gonzalo Navaza Blanco (2016): Revista Galega de Filoloxía, 17, 119-164 - Artigo
 • "Variantes galegas distintivas nos cancioneiros trobadorescos: subsidios para unha revisión"

  Henrique Monteagudo (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "The perception of the language contact in the eastern and southern borders of Galicia"

  Irene Santos Raña (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Presentación
 • "Categorización perceptiva das variedades románicas peninsulares por parte de universitarios de Galicia"

  Irene Santos Raña , Soraya Suárez Quintas , Laura Calaza Díaz, Xulio Sousa (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • "O contacto lingüístico nas zonas estremeiras de Galicia"

  Irene Santos Raña (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "Estudo preliminar das actitudes lingüísticas en México"

  Isabel Corral Pérez (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "La Lengua como Marcador de la Identificación Indígena: un aporte desde la microsociolingüística al caso mexicano"

  Isabel Corral Pérez (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "Aproximación a la realidad lingüística mexicana: derechos y actitudes"

  Isabel Corral Pérez (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Presentación

Páxinas