Publicacións dos investigadores

 • "Combinación de características e creación de subcorpus virtuais"

  Mª Sol López Martínez , Eva María Domínguez Noya (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Somos a raíz do que fomos: Construción de identidades étnico-culturais en narrativas autobiográficas"

  Noemi Basanta Llanes (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes, Xosé Luís Regueira Fernández (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • "Antonio Benito Fandiño e o Entremesiño pr'os rapaces (1813)"

  Ramón Mariño Paz, Damián Suárez Vázquez (2021): Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía, Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), A Coruña: Universidade da Coruña, 191-204 - Capítulo de libro
 • "O portugués e o galego no discurso lingüístico de Bernardo de Aldrete (1560-1641)"

  Ramón Mariño Paz (2021): "Tenh'eu que mi fez el i mui gram bem". Escritos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex - Capítulo de libro
 • "Calidoscopio do medo" [recensión a Carlos Negro: Non cantan paxaros neste bosque. Vigo: Edicións Xerais]

  Raquel Vila-Amado (2021): Grial. Revista Galega de Cultura, 231 - Artigo
 • "Fige ajuntar moytos escritos de moytas estorias. O patrimonio literario na Galiza medieval: herdanzas e novos avances no campo da prosa"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “La recepción de las Siete Partidas en la Galicia bajomedieval”

  Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Las Siete Partidas del Rey Sabio. Una aproximación desde la filología digital y material, José Manuel Fradejas Rueda, Enrique Jerez Cabrero e Ricardo Pichel (eds.), Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 117-133 - Capítulo de libro
 • “Las "Vidas y pasiones de los apóstoles" de Bernardo de Brihuega a la luz de un nuevo testimonio castellano”

  Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Babel a través del espejo. Homenaje a Joaquín Rubio Tovar, Marina Serrano Marín, Belén Almeida e Fernando Larraz (eds.), Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 55-67 - Capítulo de libro
 • “Polos camiños ás palabras”

  Rosario Álvarez Blanco (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco, Aquilino Iglesia Ferreirós (eds.) (2021): Aquilino Iglesia Alvariño. «Da fonte máis fonda». Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego. Limiar de Rosario Álvarez, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2021): Aquilino Iglesia Alvariño. «Da fonte máis fonda». Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego, Rosario Álvarez / Aquilino Iglesia Ferreirós (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 53-73 - Capítulo de libro
 • "Extracción de terminoloxía no campo da psicoloxía mediante recursos léxicos e textuais de tecnoloxía lingüística"

  Xavier Gómez Guinovart (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2021): Convergence and divergence in Ibero-Romance: case studies from the Ibero-Romance world, Miriam Bouzouita / Renata Enghels / Clara Vanderschueren (eds.), Berlín: Mouton de Gruyter, 147-175 - Capítulo de libro
 • "A lingua galega en 2050"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2021): A lingua en 2050, Fernando Ramallo (ed.), Vigo: Catro Ventos, 205-212 - Capítulo de libro
 • “O debate sobre a "autenticidade" e a identidade do galego estándar”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2021): participación na mesa redonda “A estandarización do galego. Problemas e desafíos”. Simposio ILG 2020. Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 8 de febreiro - 3 de marzo de 2021 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández (2021): Nouveaux regards sur la variation dialectale / New Ways of Analyzing Dialectal Variation, M. Avanzi / N. LoVecchio / A. Millour / A. Thibault (eds.), Strasbourg: Éditions de Linguistique et de Philologie, 91-107 - Capítulo de libro
 • "La investigación geolingüística en Galicia: del siglo XX al siglo XXI"

  Xulio Sousa Fernández (2021): Aniztasuna: hizkeren berba-mintzoak - Euskaltzaindiaren II. Nazioarteko Dialektologia Biltzarra, Adolfo Arejita (ed.), Bilbo: Euskaltzaindia, 121-136 - Capítulo de libro
 • Adina Ioana Vladu (2020): Translation and Cultural Mediation II. Myths, Legends and Fairytales in Romania and across the World, Roxana Ciolăneanu / Paul Nanu (eds.), Finlandia: University of Turku, 119-134 - Artigo
 • Alba Aguete Cajiao (2020): Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica, Franciso Dubert / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 157-193 - Artigo

Páxinas