Publicacións dos investigadores

 • "Sociolinguistic evaluations and dialectal identifications about varieties in contact with Galician dialects"

  Irene Santos Raña (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • "Os xermanismos do catalán no contexto do latín medieval"

  Joan Maria Jaime Moya (2017): Conferencias do ILG, Santiago de Compostela, 24 marzo 2017 - Presentación
 • José Manuel Dopazo Entenza (2017): Revista Galega de Filoloxía, 18, 49-68 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula, María José Domínguez Vázquez / Mª Teresa Sanmarco Bande (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 307-327 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja , Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane (2017): , A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa; Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Universidade da Coruña (Monografía 11 da Revista Galega de Filoloxía) - Libro
 • Marta Negro Romero (2017): Seminario Filologías Digitales hoy. Teoría y práctica para la docencia y la investigación, Cáceres, 7-10 de febreiro de 2017 - Presentación
 • Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

  Ramón Mariño Paz (2017): , Vigo: Xerais - Libro
 • Rosario Álvarez , Xulio Sousa (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 63-75 - Artigo
 • "Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués ['The Galician and Portuguese Word Bank']: characteristics, methodology, applications and uses"

  Rosario Álvarez (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • Rosario Álvarez (2017): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Ricardo Pichel Gotérrez / Lidia Teixeiro (eds.), Ediciones Complutense, 20 (núm. especial), 25-39 - Artigo
 • "The Standardization of Modern Galician: Between Tradition, Variation, and Identity"

  Rosario Álvarez (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • Sandra Beis Silva, Marta Negro Romero , Soraya Suárez Quintas (2017): IV EMLex Colloquium on Lexicography. Lexicography, teaching experience and professional practice. Building bridges between lexicography and industry, Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017 - Presentación
 • "Perceptual dialectology: factors influencing geographical perceptions in Galician language"

  Soraya Suárez Quintas (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • "Epistemic Modality and Semantic Change: The Story of Galician Adverb seguramente"

  Vítor Míguez (2017): Colloque de Syntaxe et Sémantique à Paris 2017, París, 23-25 novembro 2017 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2017): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, A. Rodríguez Guerra (ed.), Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 21-38 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2017): , [Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava], numéro hors-série (mai 2017), 35-48 - Artigo
 • “Este mapa tal vez ajudava a romper algum preconceito: o valor múltiple da autenticidade no seo do capitalismo global”

  Xosé Luís Regueira Fernández, Noemi Basanta Llanes (2017): III Simposi Internacional EDiSo, Desigualtats i nous discursos socials, Barcelona, 28-30 xuño 2017 - Presentación
 • “El aprendizaje de la pronunciación y de la lengua oral: dos herramientas para el aula de lengua gallega”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula, María José Domínguez Vázquez / María Teresa Sanmarco Bande (eds.), Frankfurt am Main / New York: Peter Lang, 283-303 - Capítulo de libro
 • “Esfera publica e contraesfera: o papel do portugués na creación de ideoloxías e identidades en Galicia”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2017): VI Jornadas de Lingüística Hispánica: Variación e identidad, Universidade de Lisboa, 3-5 abril 2017 - Presentación
 • Xulio Sousa (2017): Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara, Aitor Iglesias / Ariane Ensunza (eds.), Bilbao: UPV/EHU, 321-336 - Capítulo de libro

Páxinas