Publicacións dos investigadores

 • "Mondariz, os derradeiros anos optimistas no camiño longo de Ramón Cabanillas"

  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 111, 31-48 - Artigo
 • “O periódico O Sil e o seu monográfico Entroido en Galicia”

  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 111, 133-139 - Artigo
 • “O brigadista Takekazu Asaka. Trinta anos de entrega á Patria da Lingua Galega e á súa difusión no Xapón”

  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 112 - Artigo
 • “Presenza do berberecho na historia do galego literario e nas historias de vida de mariscadoras do litoral galego”

  Francisco Fernández Rei (2019): Xornada de debate sobre o valor cultural dos berberechos do Proxecto Cockle, Cambados, 26 de setembro do 2019 - Presentación
 • "A elaboración do galego moderno"

  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación
 • “Política lingüística en Galicia: de la normalización sin conflicto al conflicto desnormalizador”

  Henrique Monteagudo (2019): La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, Javier Giralt Latorre / Francho Nagore Laín (eds.), Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 17-55 - Capítulo de libro
 • “Variación scriptolingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: As variables <nh/n> e <ss/s>”

  Henrique Monteagudo (2019): Estudos lingüísticos e filológicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho, Ana Maria Martins, Sandra Pereira, João Paulo Silvestre (eds.), Lisboa: Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, 859-860 - Capítulo de libro
 • “Galician and the Portuguese-speaking world from the perspective of translation”

  Henrique Monteagudo (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 55-72 - Capítulo de libro
 • “Lingua galega e emigración: Galicia- Buenos Aires”

  Henrique Monteagudo (2019): A morte de Galicia, Isidro Dubert (ed.), Vigo: Xerais - Capítulo de libro
 • "Língua, patrimonio e conhecimento tradicional"

  José Barbosa Machado, Marta Negro Romero (2019): Encontro Científico e Apresentação de Resultados: O Caminho Português interior de Santiago de Compostela, Vila Real (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,10 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • "Os valores comunicativos do silencio"

  José Manuel Dopazo Entenza (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • “Análise dialectométrica e cartográfica da variagão linguística”

  Lurdes de Castro Moutinho, Alexandre Vieira, Alberto Gómez Bautista, Elisa Fernández Rei, Helena Rebelo, Luís Fernando Pinto Salema, Rosa Lídia Coimbra, Xulio Sousa (2019): Estudos en variação lingüística nas línguas románicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista (eds.), UA Editora / Universidade de Aveiro / Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museología - Capítulo de libro
 • Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra, Elisa Fernández Rei, Xulio Sousa , Alberto Gómez Bautista, (eds.) (2019): , Aveiro: UA Editora, ISBN978-972-789-600-4 - Libro
 • "Don Antonio, homo faber. A orixe do apelido Fraguas"

  Manuel González González (2019): Antonio Fraguas: laboris causa. Cadernos Ramón Piñeiro , Cochón, L. & Beramendi, J., Santiago: Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, XXXIX, 241-248 - Capítulo de libro
 • "Distinta suerte de los fenómenos dialectales en el establecimiento de la norma de la lengua gallega"

  Manuel González González (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019. - Presentación
 • "El aprovechamiento de los recursos digitales en el Diccionario da Real Academia Galega"

  Manuel González González (2019): El entorno digital, la estandarización de las lenguas y el euskera, Donostia, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 12-13 de setembro de 2019. - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2019): Jornadas de Investigación en Disponibilidad Léxica, Lleida, Universitat de Lleida, 17-18 de maio de 2019 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2019): Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 xaneiro 2019 - Presentación
 • "Un novo recurso para o coñecemento do vocabulario dialectal: Patrimonio léxico da Gallecia"

  María Álvarez de la Granja (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación

Páxinas