Contacto

Localización

Instituto da Lingua Galega
Praza da Universidade, 4
15782 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 881 812 815

Dirección

Elisa Fernández Rei
Correo: elisa.fernandez@usc.gal
Teléfono: +34 8818 12808

Secretaría

María Álvarez de la Granja
Correo: maria.alvarez.delagranja@usc.gal
Teléfono: +34 8818 12802

Administración

Maribel Rial Otero
Correo: misabel.rial@usc.gal
Teléfono: +34 8818 12815

Conserxaría

Amparo Iglesias García
Correo: amparo.iglesias@usc.gal
Teléfono: +34 8818 12822