Contacto

Localización

Instituto da Lingua Galega
Praza da Universidade, 4
15782 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 881 812 815

Dirección

Xosé Luís Regueira Fernández
Correo: xoseluis.regueira@usc.es
Teléfono: +34 8818 12810

Secretaría

María Álvarez de la Granja
Correo: maria.alvarez.delagranja@usc.es
Teléfono: +34 8818 12802

Administración

Rosa Palazuelos Gómez
Correo: rosa.palazuelos@usc.es
Teléfono: +34 8818 12815

Conserjería

Amparo Iglesias García
Correo: amparo.iglesias@usc.gal
Teléfono: +34 8818 12822