Publicacións

Publicacións do ILG

Atlas Lingüístico Galego. Volume VII: Léxico. O ser humano (II)
Autor:
Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa
Data de publicación:
2020
Descarga: Adquirir
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Autor:
Francisco Dubert-García / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 12
Data de publicación:
2020
Descarga: Revista en rede
Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna
Autor:
Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 11
Data de publicación:
2019
Descarga: Revista en rede
Antroponimia e lexicografía
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2018
Descarga: Descargar

Publicacións dos investigadores

 • "O proceso de redución vocálica en galego: a vogal central"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Sistemas vocálicos tónicos do noroeste de Portugal e do sudoeste de Galicia"

  Alba Aguete Cajiao, Fernando Brissos, Alberto Gómez Bautista (2022): Frontera hispano-portuguesa: personas, pueblos y palabras, Alcalá de Henares: Universidade de Alcalá de Henares, 20-22 de xuño - Presentación
 • "Principales cambios sociofonéticos en el vocalismo gallego actual"

  Alba Aguete Cajiao (2022): El mapa lingüístico del noroccidente ibérico: contacto, variación y cambio, Enrico Torre (ed.), Múnic: LINCOM Studies in Spanish Linguistics, 3 - Capítulo de libro
 • "Toponomasticum Hispaniæ. Presentación do proxecto"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “A onomástica persoal en Galicia: datos para a súa historia (socio)lingüística”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): Grial, 235, 125-137 - Artigo