Publicacións

Publicacións do ILG

Estudos de Lingüística Galega 8
Data de publicación:
2016
Descarga: Revista en rede
Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais
Autor:
Ramón Mariño Paz, Xavier Varela Barreiro
Data de publicación:
2016
Descarga: Adquirir
Atlas Lingüístico Galego. Volume VI: Léxico. Terra, plantas e árbores
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Adquirir
Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres
Autor:
Héctor Cajaraville Araújo
Data de publicación:
2015
Descarga: Descarga
Estudos de Lingüística Galega 7
Data de publicación:
2015
Descarga: Revista en rede
En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie
Autor:
Francisco Dubert García, Gabriel Rei-Doval, Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2015

Publicacións dos investigadores

  • Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
  • "The Standardization of Modern Galician: Between Tradition, Variation, and Identity"

    Rosario Álvarez (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
  • Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
  • "A apertura das vogais pretónicas do galego: unha achega desde a fonoloxía prosódica"

    Alba Aguete Cajiao (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
  • Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei, César Osorio Peláez (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 245-275 - Artigo