Publicacións

Publicacións do ILG

Atlas Lingüístico Galego. Volume VII: Léxico. O ser humano (II)
Autor:
Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa
Data de publicación:
2020
Descarga: Adquirir
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Autor:
Francisco Dubert-García / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 12
Data de publicación:
2020
Descarga: Revista en rede
Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna
Autor:
Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.)
Data de publicación:
2020
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 11
Data de publicación:
2019
Descarga: Revista en rede
Antroponimia e lexicografía
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2018
Descarga: Descargar

Publicacións dos investigadores

 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2023): Os camiños de Santiago de Europa a Galicia: Lugares, nomes e patrimonio, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Joan Costa Carreras, Henrique Monteagudo Romero, Miren Azkárate (2023): Perspectives en linguistique et philologie romanes (I et II), Dolores Corbella / Josefa Dorta / Rafael Padrón (eds.), París: Éditions de Linguistique et de Philologie, Bibliotèque de Linguistique Romane (BiLiRo), n.º 18.2, 1199-1208 - Capítulo de libro
 • "La incidencia de la variable social 'sexo' en el léxico disponible de Galicia"

  María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2023): III Jornadas Científicas sobre la Investigación en Disponibilidad Léxica. La variación léxica, Málaga: Universidad de Málaga, 4-5 de maio de 2023 - Presentación
 • “Os problemas léxicos e semánticos en CORTEGAL, Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico”

  María Álvarez de la Granja (2023): Realidades y desafíos de la tecnología aplicada a la traducción e interpretación, Sara María Torres-Outón / Ramón Méndez González (eds.), Berlín: Peter Lang, 169-185 - Capítulo de libro
 • "O proceso de redución vocálica en galego: a vogal central"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación