Publications

ILG publications

Estudos de Lingüística Galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués
Autor:
Francisco Cidrás, Francisco Dubert, Xosé Luís Regueira (eds.)
Data de publicación:
2018
Descarga: Revista en rede
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Autor:
Xosé Luís Regueira, Elisa Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2017
Descarga: Descargar
Estudar toponimia. Aproximacións metodolóxicas e interpretativas
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2017
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 9
Data de publicación:
2017
Descarga: Revista en rede
Gallæcia. Estudos de lingüística portuguesa e galega
Autor:
Marta Negro Romero, Rosario Álvarez, Eduardo Moscoso Mato (eds.)
Data de publicación:
2017
Descarga: Descargar
A lingua galega no solpor medieval
Autor:
Ramón Mariño Paz, Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2017
Descarga: Descargar

Researchers publications

  • José Manuel Dopazo Entenza, José Manuel Dopazo Entenza, Xosé Manuel Dopazo Entenza, José Manuel Dopazo Entenza (2018): e-Scripta Romanica, 5, 28-38 - Article
  • "La duración como correlato perceptivo de la calidad vocálica"

    Alba Aguete Cajiao, Alba Aguete Cajiao, Alba Aguete Cajiao (2017): VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, 22-24 novembro 2017 - Talk
  • "A lingua de Martin Codax: a sintaxe oracional"

    Alexandre Rodríguez Guerra (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Talk
  • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RIOn 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Roma: Società Editrice Romana, 65-80 - Book chapter
  • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, A Coruña: Real Academia Galega, 45-68 - Book chapter