Researchers publications

 • José Manuel Dopazo Entenza, José Manuel Dopazo Entenza, Xosé Manuel Dopazo Entenza, José Manuel Dopazo Entenza (2018): e-Scripta Romanica, 5, 28-38 - Article
 • "La duración como correlato perceptivo de la calidad vocálica"

  Alba Aguete Cajiao, Alba Aguete Cajiao, Alba Aguete Cajiao (2017): VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, 22-24 novembro 2017 - Talk
 • "A lingua de Martin Codax: a sintaxe oracional"

  Alexandre Rodríguez Guerra (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Talk
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RIOn 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Roma: Società Editrice Romana, 65-80 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, A Coruña: Real Academia Galega, 45-68 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández (eds.) (2017): , A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • "Tecnoloxías para o estudo da prosodia do galego"

  Elisa Fernández Rei, Elisa Fernández Rei, Elisa Fernández Rei (2017): V Congresso Internacional da Sociedad Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía (SEEPLU), Cáceres, 9-10 novembro 2017 - Talk
 • “Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”

  Francisco Dubert García (2017): Estudis romànics, 39, 43-69 - Article
 • Francisco Dubert García, Francisco Dubert García, Francisco Dubert García (2017): Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Xosé Luís Regueira / Elisa Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325 - Book chapter
 • Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Talk
 • "Estudo grafolóxico do Pergamiño Vindel"

  Francisco Xavier Varela Barreiro, Francisco Xavier Varela Barreiro, Francisco Xavier Varela Barreiro (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Talk
 • "Sociolinguistic evaluations and dialectal identifications about varieties in contact with Galician dialects"

  Irene Santos Raña (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Talk
 • "Os xermanismos do catalán no contexto do latín medieval"

  Joan Maria Jaime Moya (2017): Conferencias do ILG, Santiago de Compostela, 24 marzo 2017 - Talk
 • José Manuel Dopazo Entenza, José Manuel Dopazo Entenza, Xosé Manuel Dopazo Entenza, José Manuel Dopazo Entenza (2017): Revista Galega de Filoloxía, 18, 49-68 - Article
 • María Álvarez de la Granja (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula, María José Domínguez Vázquez / Mª Teresa Sanmarco Bande (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 307-327 - Book chapter
 • Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

  Ramón Mariño Paz (2017): , Vigo: Xerais - Book
 • Rosario Álvarez (2017): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Ricardo Pichel Gotérrez / Lidia Teixeiro (eds.), Ediciones Complutense, 20 (núm. especial), 25-39 - Article
 • "The Standardization of Modern Galician: Between Tradition, Variation, and Identity"

  Rosario Álvarez (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Talk
 • "Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués ['The Galician and Portuguese Word Bank']: characteristics, methodology, applications and uses"

  Rosario Álvarez (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Talk
 • "Perceptual dialectology: factors influencing geographical perceptions in Galician language"

  Soraya Suárez Quintas (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Talk

Pages