Researchers publications

 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2023): Os camiños de Santiago de Europa a Galicia: Lugares, nomes e patrimonio, A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • Anik Nandi, Maite García-Ruiz, Ibon Manterola (2023): The Power of Voice in Transforming Multilingual Societies, Christina Korb / Julia Gspandl / Angelika Heiling / Elizabeth J. Erling (eds.) , Clevedon: Multilingual Matters, 101-120 - Book chapter
 • Anik Nandi (2023): Revista Española de Lingüística Aplicada / Spanish Journal of Applied Linguistics, 36(1), 154-177 - Article
 • Anik Nandi, Paula Kasares, Ibon Manterola (2023): Critical Inquiry in Language Studies, 1-25 - Article
 • “Cambio no léxico dispoñible do galego: primeiros resultados”

  Clara Lago Caamaño (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Talk
 • "Relaciones semánticas y léxico de la nutrición en gallego"

  Clara Lago Caamaño (2023): III Jornadas de Investigación en Disponibilidad Léxica. La Variación Léxica, Málaga: Universidade de Málaga, 4-5 de maio de 2023 - Talk
 • "Análise perceptiva dos trazos indexadores da(s) identidade(s) lingüística(s) galega(s)"

  Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Talk
 • "Aproximación pragmática ao estudo da (des)cortesía do piropo a través das redes sociais"

  Estela Fidalgo Garra (2023): VI Simposio Internacional Ediso, Valladolid: Universidade de Valladolid, 28-30 de xuño de 2023 - Talk
 • “O piropo: un reto para a obtención de datos reais espontáneos”

  Estela Fidalgo Garra (2023): X Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 de xuño de 2023 - Talk
 • “Codificación de corpus”

  Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2023 - Talk
 • “Buscas complexas. Utilización de operadores booleanos e metacaracteres”

  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2023 - Talk
 • “Aproximación á linguaxe non binaria en CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023 - Talk
 • “Unha invitada máis a ter en conta no deseño de corpus e na recuperación de información: a perspectiva de xénero e a linguaxe non binaria directa no CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Talk
 • “Variación xeolectal na expresión da segunda persoa de plural dos verbos no noroeste ibérico”

  Francisco Dubert García (2023): III Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Aveiro: Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, 28-30 de xuño de 2023 - Talk
 • Francisco Dubert García (2023): Xth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Bucarest (Romanía), 4-8 de setembro de 2023 - Talk
 • Iria de-Dios-Flores, José Ramom Pichel, Adina Ioana Vladu, Pablo Gamallo (2023): Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 79, 78-97 - Article
 • Joan Costa Carreras, Henrique Monteagudo Romero, Miren Azkárate (2023): Perspectives en linguistique et philologie romanes (I et II), Dolores Corbella / Josefa Dorta / Rafael Padrón (eds.), París: Éditions de Linguistique et de Philologie, Bibliotèque de Linguistique Romane (BiLiRo), n.º 18.2, 1199-1208 - Book chapter
 • "La incidencia de la variable social 'sexo' en el léxico disponible de Galicia"

  María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2023): III Jornadas Científicas sobre la Investigación en Disponibilidad Léxica. La variación léxica, Málaga: Universidad de Málaga, 4-5 de maio de 2023 - Talk
 • “Os problemas léxicos e semánticos en CORTEGAL, Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico”

  María Álvarez de la Granja (2023): Realidades y desafíos de la tecnología aplicada a la traducción e interpretación, Sara María Torres-Outón / Ramón Méndez González (eds.), Berlín: Peter Lang, 169-185 - Book chapter
 • “Aplicacións didácticas de CORTEGAL, Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico”

  María Álvarez de la Granja (2023): I Colloque International d’Applications de la linguistique de corpus dans la didactique de langues, París: Université Sorbonne Nouvelle, 15-16 de xuño de 2023 - Talk

Pages