Researchers publications

 • "Sobre lexicografía y humanidades digitales"

  María Teresa Sanmarco Bande (2019): Incontri di Orillas, Università degli Studi di Padova. Maio 2019 - Talk
 • "Lexicografía y diccionarios electrónicos: de PORTLEX a MultiGenera y MultiComb"

  María Teresa Sanmarco Bande (2019): , Seminario na Università degli Studi di Padova. Maio 2019 - Talk
 • "Vozes femininas e o discurso publicitário: um estudo de propagandas direcionadas à mulher no século XXI"

  Marilucia Oliveira (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Talk
 • "Hai moito peixe no mar: as denominacións da sardiña pequena en Galicia e Portugal"

  Noelia García Díaz, Irma Silva Hervella (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Talk
 • Ramón Mariño Paz, Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudis Romànics, 41, pp.7-39 - Article
 • "Tratamiento lexicográfico de las relaciones de meronimia"

  Rosa Martín Gascueña, María Teresa Sanmarco Bande (2019): Quaderns de filologia: estudis lingüistics, 85, 307-323 - Article
 • “Xesús Alonso Montero. A vida pola palabra”

  Rosario Álvarez (2019): Les paysages. Bretagne-Galice, Université Rennes 2 / Consello da Cultura Galega. Rennes, 8-9 de marzo de 2019 - Talk
 • "Patrimonio léxico da Gallaecia (PLG): xeolingüística, diacronía e estandarización"

  Rosario Álvarez (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Talk
 • “Continuidade e diverxencia: tensión xeolingüística na fachada atlántica da Península Ibérica”

  Rosario Álvarez (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Talk
 • “A fuego lento. La ansiada gramática de la RAG”

  Rosario Álvarez (2019): Gramatikak XXI. mendean - Las gramáticas en el siglo XXI, Donostia, 11 de xullo de 2019 - Talk
 • "Cultura galega"

  Rosario Álvarez (2019): Maremagnum. Publicación galega sobre os trastornos do espectro do autista, 23, 19-24 - Article
 • “Os fragmentos en galego do Desempeño de un empeño (1771), de Benito A. Godoy Figueroa”

  Rosario Álvarez (2019): Non haberá illa, pero hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Vigo: Servizo de Publicación da Universidade, 55-72 - Book chapter
 • Rosario Álvarez (2019): Estudos linguisticos e filologicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / Joao Paulo Silvestre, Lisboa: CLUL, 15-27 - Book chapter
 • "Galician linguistics: between hispanic philological tradition and visibility in the Luso-Brazilian sphere"

  Rosario Álvarez (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 92-112 - Book chapter
 • “E unha garza voaba e subía tan alto tan alto como a luz do día”

  Rosario Álvarez (2019): Luz Pozo Garza. Ese xeito de amor que chamamos Galicia, X. M. Soutullo (ed.), Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, 93-94 - Book chapter
 • “Ponte entre dois Mundos”

  Rosario Álvarez (2019): Repensar Ibéria. Uma Reflexão sobre a Europa. Testemunhos de um Encontro, Albuquerque, Teresa / José Luís Ferreira (coord.) , Vila Real: Fundação da Casa de Mateus, 20-23 - Book chapter
 • "Advérbios epistémicos com alternância modal em galego"

  Vítor Míguez (2019): GRATO 2019 – 6ª Conferência Internacional em Gramática & Texto, Lisboa, 14-16 de novembro de 2019 - Talk
 • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Talk
 • "O achegameento paradigmático á modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): I Encontro Que andamos tramando?, Facultade de Filoloxía (USC), Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 - Talk
 • "Epistemic adverbs and the indicative/subjuntive alternation in Galician"

  Vítor Míguez (2019): , KU Leuven, Lovaina, 29 de maio de 2019 - Talk

Pages