Researchers publications

 • “Xesús Alonso Montero. A vida pola palabra”

  Rosario Álvarez (2019): Les paysages. Bretagne-Galice, Université Rennes 2 / Consello da Cultura Galega. Rennes, 8-9 de marzo de 2019 - Talk
 • “Continuidade e diverxencia: tensión xeolingüística na fachada atlántica da Península Ibérica”

  Rosario Álvarez (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Talk
 • “A fuego lento. La ansiada gramática de la RAG”

  Rosario Álvarez (2019): Gramatikak XXI. mendean - Las gramáticas en el siglo XXI, Donostia, 11 de xullo de 2019 - Talk
 • "Cultura galega"

  Rosario Álvarez (2019): Maremagnum. Publicación galega sobre os trastornos do espectro do autista, 23, 19-24 - Article
 • “Os fragmentos en galego do Desempeño de un empeño (1771), de Benito A. Godoy Figueroa”

  Rosario Álvarez (2019): Non haberá illa, pero hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Vigo: Servizo de Publicación da Universidade, 55-72 - Book chapter
 • Rosario Álvarez (2019): Estudos linguisticos e filologicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / Joao Paulo Silvestre, Lisboa: CLUL, 15-27 - Book chapter
 • "Epistemic modality and grammatical mood: an investigation of Galician adverbs"

  Vítor Míguez (2019): SLE 2019 (52º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), Leipzig, 21-24 de agosto de 2019 - Talk
 • "Advérbios epistémicos com alternância modal em galego"

  Vítor Míguez (2019): GRATO 2019 – 6ª Conferência Internacional em Gramática & Texto, Lisboa, 14-16 de novembro de 2019 - Talk
 • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Talk
 • "O achegameento paradigmático á modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): I Encontro Que andamos tramando?, Facultade de Filoloxía (USC), Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 - Talk
 • "Epistemic adverbs and the indicative/subjuntive alternation in Galician"

  Vítor Míguez (2019): , KU Leuven, Lovaina, 29 de maio de 2019 - Talk
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”

  Xandra Santos Palmou, Marta Negro Romero , Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Talk
 • “Uma Utilidade para o Reconhecimento de Topónimos em Documentos Medievais / A Tool for Toponym Recognition in Medieval Documents”

  Xavier Canosa, Pablo Gamallo, Francisco Xavier Varela Barreiro, José Ángel Taboada, Paulo Martínez Lema, Marcos García (2019): LinguaMÁTICA, 11, 1, 3-15 - Article
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): Curso de verán “Corpus textuais: teoría e práctica”, Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019 - Talk
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”

  Xosé Luís Regueira Fernández, María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Book chapter
 • “Contacto e variación fonética no español de Galicia”

  Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: raíces y horizontes, Universidade de Lisboa, 1-3 abril 2019 - Talk
 • A esfera pública nunha lingua minorizada: contacto, estándar e ideoloxías en Galicia

  Xosé Luís Regueira Fernández (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Talk
 • "Geonomastics on the web: visualizing surname distributions in a regional space"

  Xulio Sousa (2019): Problems of Onomastics, 16-3 - Article
 • Seminario Introducción a la aplicación de GIS en el estudio de la variación lingüística

  Xulio Sousa (2019): , Granada. Universidad de Granada. 9-10 maio 2019 - Talk
 • Seminario de lingüística aplicada: Cartografía y dialectometría de la variación lingüística

  Xulio Sousa (2019): , La Laguna. Universidad de La Laguna. 14-15 outubro 2019 - Talk

Pages