Researchers publications

 • "Epistemic modality and grammatical mood: an investigation of Galician adverbs"

  Vítor Míguez (2019): SLE 2019 (52º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), Leipzig, 21-24 de agosto de 2019 - Talk
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”

  Xandra Santos Palmou, Marta Negro Romero , Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Talk
 • “Uma Utilidade para o Reconhecimento de Topónimos em Documentos Medievais / A Tool for Toponym Recognition in Medieval Documents”

  Xavier Canosa, Pablo Gamallo, Francisco Xavier Varela Barreiro, José Ángel Taboada, Paulo Martínez Lema, Marcos García (2019): LinguaMÁTICA, 11, 1, 3-15 - Article
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”

  Xosé Luís Regueira Fernández, María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Book chapter
 • “Contacto e variación fonética no español de Galicia”

  Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: raíces y horizontes, Universidade de Lisboa, 1-3 abril 2019 - Talk
 • A esfera pública nunha lingua minorizada: contacto, estándar e ideoloxías en Galicia

  Xosé Luís Regueira Fernández (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Talk
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): Curso de verán “Corpus textuais: teoría e práctica”, Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019 - Talk
 • "La investigación geolingüística en Galicia: retor y proyectos"

  Xulio Sousa (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019 - Talk
 • "Métodos de documentación lingüística e léxico tradicional: á procura de palabras esquecidas"

  Xulio Sousa (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Talk
 • "Geonomastics on the web: visualizing surname distributions in a regional space"

  Xulio Sousa (2019): Problems of Onomastics, 16-3 - Article
 • Seminario Introducción a la aplicación de GIS en el estudio de la variación lingüística

  Xulio Sousa (2019): , Granada. Universidad de Granada. 9-10 maio 2019 - Talk
 • Seminario de lingüística aplicada: Cartografía y dialectometría de la variación lingüística

  Xulio Sousa (2019): , La Laguna. Universidad de La Laguna. 14-15 outubro 2019 - Talk
 • "From field notebooks to the computer screen: the digital edition of the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa (2019): International Conference | Colloque international1New Ways of Analyzing Dialectal Variation |Nouveaux regards sur la variation dialectal, Sorbonne Université, Paris, 21-23 novembro 2019 - Talk
 • (2018): Estudos de lingüística galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués, Volume especial I, 179-192 - Article
 • "Modelos lingüísticos e variación no vocalismo galego"

  Alba Aguete Cajiao (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Talk
 • "Contribución ao estudo comparado do vocalismo átono inicial do galego e do portugués"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Talk
 • "Contribución ao estudo do vocalismo galego contemporáneo"

  Alba Aguete Cajiao (2018): VI Encontro Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 xuño 2018 - Talk
 • “A estrutura do Dicionario dos apelidos galegos”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): Antroponimia e lexicografía, A. I. Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 143-177 - Book chapter
 • Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): , Real Academia Galega, 212 pp. ISBN 978-84-947823-4-3 - Book
 • Andrés Piñeiro Martín, Carmen García-Mateo, Laura Docío-Fernández, Xosé Luís Regueira Fernández (2018): Procesamiento del Lenguaje Natural, 61, 75-82 - Article

Pages