Researchers publications

 • "¿Por que nos chamamos así? Os apelidos de Monforte"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): Charlas “A ponte co Ensino Medio”, Instituto de Educación Secundaria A Pinguela (Monforte), 8 febreiro 2016 - Talk
 • "¿Por que nos chamamos así? Os apelidos de Redondela"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): Charlas “A ponte co Ensino Medio”, Instituto de Educación Secundaria Mendiño (Redondela), 14 febreiro 2016 - Talk
 • "Parents as stakeholders: Language management in urban Galician homes"

  Anik Nandi (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Talk
 • "New speaker parents‘ language revitalisation strategies in diasporic and autochthonous contexts: Cases from Galician and Basque medium immersion schools"

  Anik Nandi, Facundo Reyna Muniain, Ibon Manterola (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Talk
 • Carmen García-Mateo, Antonio Cardenal, Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei, Marta Martínez, Roberto Seara, Rocío Varela, Noemi Basanta Llanes (2016): LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceeding (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657 - Book chapter
 • "A toponímia galega como recurso para o estudo da geografia linguística"

  Carolina Pérez Capelo (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Talk
 • "Algunhas consideracións sobre a resistencia da toponimia ao cambio lingüístico"

  Carolina Pérez Capelo (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Talk
 • “A variedade vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Universidade de Estremadura (Cáceres), 13-14 outubro 2016 - Talk
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”

  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Talk
 • "A variedade vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués"

  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Talk
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do CLUP, O Porto, 24-25 novembro 2016 - Article
 • "Aproximación dialectométrica ao galego falado na comarca do Ribeiro"

  Eduardo Louredo Rodríguez (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Talk
 • Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 147-169 - Article
 • "O contacto lingüístico e a categorización de falantes. O caso da entoación dos neofalantes"

  Elisa Fernández Rei (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Talk
 • Elisa Fernández Rei, Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra (2016): Dialectologia et Geolinguistica. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 24, 42-61 - Article
 • "Lingua e identidade: paleofalantes vs. neofalantes"

  Elisa Fernández Rei (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Talk
 • Elisa Fernández Rei, Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), s.p. - Article
 • "A representación do portugués en textos galegos da Idade Moderna"

  Ernesto X. González Seoane (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Talk
 • “Determinación nominal con posesivo en español y gallego”

  Francisco A. Cidrás Escáneo (2016): Estudios contrastivos y multicontrastivos: Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía, Mª José Domínguez / Silvia Kutscher (eds.), Berlin: De Gruyter - Book chapter
 • Francisco Dubert García, Charlotte Galves (2016): The Oxford Guide to the Romance Languages, Adam Ledgeway / Martin Maiden (eds.), Oxford: Oxford University Press, 411-446 - Book chapter

Pages