Publicaciones de los investigadores

 • Clara Lago Caamaño, Irma Silva Hervella, Lidia Gómez Martínez (2020): RiCOGNIZIONI, Vol 7 No 13, 93-104 - Artículo
 • “Algunhas notas sobre a Gramática elemental del gallego común”

  Francisco Dubert García (2020): Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso., Francisco Cidrás, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 255-281 - Capítulo de libro
 • Marta Negro Romero , Xandra Santos Palmou (2020): ILCEA. Revue de l’Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie, 39 - Artículo
 • Xulio Sousa (2020): Languages 2020, 5(1), 4 - Artículo
 • "Vowel height variation due to prosodic strengthening"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2019): Phonetics and Phonology in Europe, Lecce (Italia), 17-20 xuño 2019 - Presentación
 • “O artificio das etimoloxías: elementos constitutivos da toponimia galega”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 277-319 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 343-366 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Liceo Franciscano, 212 (enero-junio), 45-78 - Artículo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2019): , Real Academia Galega - Libro
 • "Traballar o plurilinguïsmo dende Galicia e dende o galego"

  Carme Hermida Gulías (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "A Catedral de Santiago: a paisaxe lingüística entre a devoción e a turistificación"

  Clara Lago Caamaño, Lidia Gómez Martínez, Alba González Vidal, Irma Silva Hervella (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "O "outing" e as suas etiquetas: entre o silenciamento estratégico e a verbalização normalizadora"

  Daniel Amarelo Montero (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 5 xuño 2019 - Presentación
 • Daniel Amarelo Montero (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, 31-49 - Artículo
 • "Distribución espacial de variantes do léxico da agricultura no proxecto PLG"

  David Rodríguez Lorenzo (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Cambio lingüístico, ruralidade e creación de novas identidades sociais"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "Language standardization and purism: a historiographical approach to Galician grammar and lexicography in the 19th century"

  Ernesto X. González Seoane, Gabriel Rei-Doval (2019): Lusophone, Galician, and Hispanic Linguistics. Bridging Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 73-91 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro., Ana Maria Martins, Sandra Pereira & João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 739-763 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2019): Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista, Aveiro: UA Editora, 15-39. ISBN 978-972-789-600-4. - Capítulo de libro
 • "Internal and external language borders in the Galician domain"

  Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2019): International Conference on Language Varition in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, Holanda, 26-28 xuño de 2019 - Presentación
 • "A elaboración do galego moderno"

  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación

Páginas