Publicaciones de los investigadores

 • Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Identidade, contacto lingüístico e mudanza fonolóxica en galego"

  Elisa Fernández Rei (2022): RFP2022 : 19èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie / 19th Meeting of the French Phonology Network, Porto: Universidade do Porto, 7-9 de xuño de 2022 - Presentación
 • "Abrindo rutas para a lingua galega no campo das tecnoloxías lingüísticas: o Proxecto Nós"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Se é usada nalguma parte de Galiza, debería estar no dicionario: aproximación ás ideoloxías lingüísticas en Galitwitter"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "VILLA e seus derivados na toponímica portuguesa"

  Esperança Cardeira, Maria Alice Fernandes, Carlos Rocha (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “A linguaxe non binaria directa (@, a/o, x, X, *, e) no CORGA: identificación e distribución”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "A multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento automático"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • “Da invisibilización ó recoñecemento automático das formas con grafías innovadoras en dous corpus lingüísticos de referencia” CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): I Congreso Internacional de Estudos Queer na Galiza: Corpos, xénero e sexualidade, A Coruña: Universidade da Coruña e IES Rosalía Mera, 11-13 de marzo de 2022 - Presentación
 • "Narrativas do retorno, neofalantes da diáspora retornando á Terra dos seus devanceiros"

  Facundo Reyna-Muniain (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • Francisco Dubert García (2022): III Jornadas León, cuna del parlamentarismo. Las llinguas del Caminu, el caminu de las llinguas, León, 9 de setembro de 2022 - Presentación
 • "A importancia do Atlas Lingüístico Galego na estandarización do galego"

  Francisco Fernández Rei (2022): V Congresso Internacional Redefinindo as margens desde uma Península Pluricultural: “Variação linguística e ideologia”, Varsovia: Universidade de Varsovia, 17-18 de novembro - Presentación
 • "Ardora e ardentía na fala mariñeira e no galego literario"

  Francisco Fernández Rei (2022): Xornada Cando arde o mar. Saberes compartidos, Muros, 9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “Estudio cualitativo y cuantitativo del error introducido en la anotación morfosintáctica de corpus en relación con el tratamiento de los hipervalores en el "tagset" utilizado”

  Francisco M. Barcala, Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2022): XIII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2022), Bérgamo: Universidade de Bérgamo, 26-28 de maio de 2022 - Presentación
 • "Etimoloxías xacobeas"

  Gonzalo Navaza Blanco (2022): Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro - Presentación
 • “Referencias a la sustitución de topónimos en la documentación medieval de Galicia”

  Gonzalo Navaza Blanco (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • "A asimilación lingüística da colectividade galega en Arxentina"

  Henrique Monteagudo Romero (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Presentación
 • "Estandarología comparada entre lenguas de España: el concepto de estándar en la normativización lingüística académica"

  Joan Costa-Carreras, Carla Amorós-Negre, Henrique Monteagudo Romero, Miren Azkárate (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons

  José Manuel Dopazo Entenza (2022): Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons, Illa de Ons: Chan da Pólvora - Libro
 • Lurdes de Castro Moutinho, Alberto Gómez Bautista, Elisa Fernández Rei, Helena Rebelo, Rosa Lídia Coimbra, Xulio Sousa Fernández (2022): Estudos em variação linguística nas línguas românicas - 2, Lurdes de Castro Moutinho / Alberto Gómez Bautista / Elisa Fernández Rei / Helena Rebelo / Rosa Lídia Coimbra / Xulio Sousa (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro - Libro
 • “Aproximación a los topónimos unicum de Galicia formadores de apellido”

  Luz Méndez Fernández (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación

Páginas