Publicaciones de los investigadores

 • "A entoación das variedades ibéricas occidentais: xeoprosodia, contacto e cambio lingüístico"

  Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • “Neofalantes e paleofalantes: a emerxencia de novas identidade sociolingüísticas”

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2018): XII Congreso Internacional da AIEG, Univ. Complutense de Madrid, 10-15 setembro 2018 - Presentación
 • "A entoación das interrogativas totais no oeste da península ibérica. Aproximación diacrónica"

  Elisa Fernández Rei (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "Descrición e prescrición na Gramática de Saco"

  Ernesto X. González Seoane (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2018): Boletín da Real Academia Galega, 379, 407-417 - Artículo
 • “Liberarse das fronteiras. O contínuum xeolingüístico do noroeste ibérico”

  Francisco Dubert García (2018): Jornadas em Variação e Cartografia Linguística, conferencia invitada, Universidade de Aveiro, 9 novembro 2018 - Presentación
 • “Evolución autónoma e contacto cos romances centrais na constitución histórica do galego”

  Francisco Dubert García (2018): III North American Symposium of Galician Studies, Denver, Colorado, 18-20/10/2018, Denver, Colorado, 18 octubre 2018 - Presentación
 • "A gramática na Gramática de Saco Arce"

  Francisco Dubert García (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática Gallega, participación na mesa redonda "O xurdimento da Gramática", xornada organizada pola Real Academia Galega no IES Otero Pedrayo de Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2018): Boletín da Real Academia Galega, Real Academia Galega, 379, 365-383 - Artículo
 • “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”

  Francisco Dubert García (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, conferencia plenaria de encerramento, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"

  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “V. Creadores y conservadores de una identidad. Arousa, un mar de labradores de palabras, colores, piedras… y sueños”

  Francisco Fernández Rei (2018): La gran obra de los caminos de Santiago. Ruta marítima de Arousa, Antonio Segundo Vázquez Portomeñe (coord.), A Coruña: Hércules de Ediciones, Vol. XVII, 328-410 - Capítulo de libro
 • “Marco legal e situación das minorías étnico-lingüísticas de Italia”

  Francisco Fernández Rei (2018): Giornate Internazionali sulla Situazione Linguistica in Italia, Universidade da Coruña, 23 outubro 2018 - Presentación
 • "Navegar a travesía. Notas do caderno de bitácora (1993-2018)"

  Henrique Monteagudo (2018): XX Encontros para a normalización lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 12-13, abril, 2018 - Presentación
 • “A lingua galega no audiovisual”

  Henrique Monteagudo (2018): Foro Internacional «As linguas e o cinema», Santiago de Compostela, USC, 21-22, maio, 2018 - Presentación
 • “De la cultura lingüística a la política lingüística. Reflexiones desde el Finis terrae”

  Henrique Monteagudo (2018): Metodologías para la investigación de la cultura del plurilingüismo regional, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (RFA), 20-22, setembro, 2018 - Presentación
 • “Variantes galegas nos cancioneiros trobadorescos. A súa importancia para o estudo da tradición manuscrita”,

  Henrique Monteagudo (2018): Galícia doutro lado do atlántico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Bahia: Ponte Atlância, 111-119 - Capítulo de libro
 • "A lingua galega na emigración americana"

  Henrique Monteagudo (2018): Terceiro Congreso Internacional Irmandades da Fala. Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936), Santiago de Compostela, 4-5, outubro, 2018 - Presentación
 • “Entre la periferia y la metrópolis: los gallegos en Buenos Aires”

  Henrique Monteagudo (2018): Quo Vadis Romania?, 51-52, 58-76 - Artículo
 • Voces de Bueu. Mosaico de Vivencias

  José Manuel Dopazo Entenza (2018): , Concello de Bueu. ISBN 978-84-09-04450-4 - Libro

Páginas