Publicaciones de los investigadores

 • "O Dicionario histórico e etimolóxico da lingua galega (DHELG): fontes e planta"

  Manuel González González (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Presentación do proxecto de Dicionario histórico-etimolóxico da lingua galega"

  Manuel González González , María Dolores Sánchez Palomino (2022): I Xornadas Vasco-Galegas de Lexicografía, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Algunas reflexiones sobre el "Atlas Lingüístico Galego" más de cuarenta años después"

  Manuel González González (2022): Geolingüística en la Península Ibérica, Isabel Molina Martos / Pilar García Mouton (eds.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 93-111 - Capítulo de libro
 • "La lexicografía gallega entre la necesidad y la modernidad"

  Manuel González González (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Abordagem cartográfica da antropotoponímia setentrional portuguesa no genitivo de posse"

  Maria Alice Fernandes, Esperança Cardeira, Carlos Rocha (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2022): CILC2022: XIII Congreso Internacional de Lingüística de corpus, Bérgamo: Università degli Studi di Bergamo, 25-28 de maio de 2022 - Presentación
 • "Formas híbridas galego-castelán no Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)"

  María Álvarez de la Granja (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • “O corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL): aplicacións didácticas”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "CORTEGAL: unha nova ferramenta para coñecer e traballar a competencia discursiva"

  María Álvarez de la Granja (2022): V Xornadas de Lingua e Literatura Galegas no Ensino. Traballando a competencia discursiva na aula. Novos marcos, ferramentas e estratexias, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-19 de novembro - Presentación
 • María Paula Santalla del Río, Eva María Domínguez Noya (2022): e-AESLA 7 (2021), 83-100 - Artículo
 • Marta Negro Romero , Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • “Incertezas e interrogantes sobre (as) Marías(s) Pérez: nobre e soldadeira? Entre a historia e a literatura”

  Miguel García-Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • Mª del Carmen Magariños Iglesias, Iria de-Dios-Flores, Adina Ioana Vladu, José Ramom Pichel, John E. Ortega, Elisa Fernández Rei, Pablo Gamallo, Marcos García, Alberto Bugarín, Manuel González González , Senén Barro, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Viña outro e dicía: permítese?: progreso cultural e autenticidade na intersección con ideoloxías e posicionamentos de xénero"

  Noemi Basanta Llanes (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • “Un legado dende a dislocación: o Laboratorio de Formas de Galicia”

  Pablo García Martínez (2022): Legados dende a dislocación: Intervencións no presente e imaxinación do futuro nos exilios da Guerra Civil, Illa de San Simón (Redondela): 16-17 de xuño de 2022 - Presentación
 • "A memoria do futuro, defensa contra o desaloxo da historia nun exiliado antifascista: Luís Seoane nos anos cincuenta"

  Pablo García Martínez (2022): Memorias literarias e culturais: perspectivas ibéricas e diálogos transatlánticos, A Coruña: Universidade da Coruña, 6 de outubro de 2022 - Presentación
 • "O Tombo de Iria: Fonte de información toponímica en terra de tradición xacobea"

  Paula Bouzas (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Nomear con topónimos. Estudo das formas detoponímicas en fontes documentais galegas do séc. XV"

  Paula Bouzas (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Uma primeira abordagem sobre a fonologia entoacional do mirandês: as declarativas e interrogativas neutras"

  Pedro Guedes de Oliveira, João Veloso, Elisa Fernández Rei (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación

Páginas