Publicaciones de los investigadores

 • María Álvarez de la Granja (2019): Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 xaneiro 2019 - Presentación
 • "Del diccionario multilingüe PORTLEX a la generación automática de la complementación nominal: aproximaciones teóricas y metodológicas"

  María José Domínguez Vázquez (2019): Workshop internacional: Ontologías de semántica lingüística: clases en el lexicón para la generación de frases nominales, Madrid. Maio 2019 - Presentación
 • Kein Henne-Ei-Problem mehr? Verwendung und Verwertung von Daten sowie Ressourcen aus dem NLP-Bereich und der Lexikographie

  María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2019): Lexicography at a Crossroads, Ivané Javakhishvili Tbilisi State University, Xeorgia. 10 outubro 2019. - Presentación
 • María José Domínguez Vázquez, Miguel Anxo Solla Portela, Carlos Valcárcel Riveiro (2019): VI. eLex conference Electronic lexicography in the 21st century. Smart Lexicography, Sintra, 1-3 outubro 2019 - Presentación
 • "Revisión de medidas de isonimia y métodos para la regionalización de los apellidos en la Comunidad Valenciana"

  María José Ginzo Villamayor, Rosa M. Crujeiras, Xulio Sousa (2019): XXXVIII Congreso da SEIO, Alcoy, 3-6 de xullo de 2019 - Presentación
 • Surname patterns in Asturias [Póster]

  María José Ginzo Villamayor, Rosa María Crujeiras Casais , Xulio Sousa (2019): 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019, Guimarães (Portugal), 8-12 xullo 2019 - Presentación
 • "Sobre lexicografía y humanidades digitales"

  María Teresa Sanmarco Bande (2019): Incontri di Orillas, Università degli Studi di Padova. Maio 2019 - Presentación
 • "Lexicografía y diccionarios electrónicos: de PORTLEX a MultiGenera y MultiComb"

  María Teresa Sanmarco Bande (2019): , Seminario na Università degli Studi di Padova. Maio 2019 - Presentación
 • "Vozes femininas e o discurso publicitário: um estudo de propagandas direcionadas à mulher no século XXI"

  Marilucia Oliveira (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • Marta Negro Romero , Xulio Sousa (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, 223-239 - Artículo
 • "Hai moito peixe no mar: as denominacións da sardiña pequena en Galicia e Portugal"

  Noelia García Díaz, Irma Silva Hervella (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz, Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudis Romànics, 41, pp.7-39 - Artículo
 • "Tratamiento lexicográfico de las relaciones de meronimia"

  Rosa Martín Gascueña, María Teresa Sanmarco Bande (2019): Quaderns de filologia: estudis lingüistics, 85, 307-323 - Artículo
 • “E unha garza voaba e subía tan alto tan alto como a luz do día”

  Rosario Álvarez (2019): Luz Pozo Garza. Ese xeito de amor que chamamos Galicia, X. M. Soutullo (ed.), Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, 93-94 - Capítulo de libro
 • “Ponte entre dois Mundos”

  Rosario Álvarez (2019): Repensar Ibéria. Uma Reflexão sobre a Europa. Testemunhos de um Encontro, Albuquerque, Teresa / José Luís Ferreira (coord.) , Vila Real: Fundação da Casa de Mateus, 20-23 - Capítulo de libro
 • “Xesús Alonso Montero. A vida pola palabra”

  Rosario Álvarez (2019): Les paysages. Bretagne-Galice, Université Rennes 2 / Consello da Cultura Galega. Rennes, 8-9 de marzo de 2019 - Presentación
 • “Continuidade e diverxencia: tensión xeolingüística na fachada atlántica da Península Ibérica”

  Rosario Álvarez (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “A fuego lento. La ansiada gramática de la RAG”

  Rosario Álvarez (2019): Gramatikak XXI. mendean - Las gramáticas en el siglo XXI, Donostia, 11 de xullo de 2019 - Presentación
 • "Cultura galega"

  Rosario Álvarez (2019): Maremagnum. Publicación galega sobre os trastornos do espectro do autista, 23, 19-24 - Artículo
 • “Os fragmentos en galego do Desempeño de un empeño (1771), de Benito A. Godoy Figueroa”

  Rosario Álvarez (2019): Non haberá illa, pero hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Vigo: Servizo de Publicación da Universidade, 55-72 - Capítulo de libro

Páginas