Publicaciones de los investigadores

 • “Língua, património e conhecimento tradicional”

  Marta Negro Romero (2019): Encontro científico e apresentação de resultados: O Caminho Português Interior de Santiago de Compostela (CPIS), Vila Real, 10 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz, Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudis Romànics, 41, pp.7-39 - Artículo
 • "Tratamiento lexicográfico de las relaciones de meronimia"

  Rosa Martín Gascueña, María Teresa Sanmarco Bande (2019): Quaderns de filologia: estudis lingüistics, 85, 307-323 - Artículo
 • “A fuego lento. La ansiada gramática de la RAG”

  Rosario Álvarez (2019): Gramatikak XXI. mendean - Las gramáticas en el siglo XXI, Donostia, 11 de xullo de 2019 - Presentación
 • "Cultura galega"

  Rosario Álvarez (2019): Maremagnum. Publicación galega sobre os trastornos do espectro do autista, 23, 19-24 - Artículo
 • “Os fragmentos en galego do Desempeño de un empeño (1771), de Benito A. Godoy Figueroa”

  Rosario Álvarez (2019): Non haberá illa, pero hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Vigo: Servizo de Publicación da Universidade, 55-72 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez (2019): Estudos linguisticos e filologicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / Joao Paulo Silvestre, Lisboa: CLUL, 15-27 - Capítulo de libro
 • "Galician linguistics: between hispanic philological tradition and visibility in the Luso-Brazilian sphere"

  Rosario Álvarez (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 92-112 - Capítulo de libro
 • “E unha garza voaba e subía tan alto tan alto como a luz do día”

  Rosario Álvarez (2019): Luz Pozo Garza. Ese xeito de amor que chamamos Galicia, X. M. Soutullo (ed.), Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, 93-94 - Capítulo de libro
 • “Ponte entre dois Mundos”

  Rosario Álvarez (2019): Repensar Ibéria. Uma Reflexão sobre a Europa. Testemunhos de um Encontro, Albuquerque, Teresa / José Luís Ferreira (coord.) , Vila Real: Fundação da Casa de Mateus, 20-23 - Capítulo de libro
 • “Xesús Alonso Montero. A vida pola palabra”

  Rosario Álvarez (2019): Les paysages. Bretagne-Galice, Université Rennes 2 / Consello da Cultura Galega. Rennes, 8-9 de marzo de 2019 - Presentación
 • “Continuidade e diverxencia: tensión xeolingüística na fachada atlántica da Península Ibérica”

  Rosario Álvarez (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • "O achegameento paradigmático á modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): I Encontro Que andamos tramando?, Facultade de Filoloxía (USC), Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 - Presentación
 • "Epistemic adverbs and the indicative/subjuntive alternation in Galician"

  Vítor Míguez (2019): , KU Leuven, Lovaina, 29 de maio de 2019 - Presentación
 • "Epistemic modality and grammatical mood: an investigation of Galician adverbs"

  Vítor Míguez (2019): SLE 2019 (52º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), Leipzig, 21-24 de agosto de 2019 - Presentación
 • "Advérbios epistémicos com alternância modal em galego"

  Vítor Míguez (2019): GRATO 2019 – 6ª Conferência Internacional em Gramática & Texto, Lisboa, 14-16 de novembro de 2019 - Presentación
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”

  Xandra Santos Palmou, Marta Negro Romero , Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “Uma Utilidade para o Reconhecimento de Topónimos em Documentos Medievais / A Tool for Toponym Recognition in Medieval Documents”

  Xavier Canosa, Pablo Gamallo, Francisco Xavier Varela Barreiro, José Ángel Taboada, Paulo Martínez Lema, Marcos García (2019): LinguaMÁTICA, 11, 1, 3-15 - Artículo
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”

  Xosé Luís Regueira Fernández, María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Capítulo de libro

Páginas