Publicaciones de los investigadores

 • "Sobre la edición interactiva del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI): problemas, criterios, resultados"

  Pilar García Mouton, Inés Fernández-Ordóñez, María Pilar Perea, João Saramago, Xulio Sousa Fernández (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "O Escritorio Galego-Portugués Antigo: unha plataforma dixital colaborativa para o estudo do noso patrimonio textual"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Corpus y edición digital de textos antiguos gallego-portugueses. CGPA y EGPA: tradición y avances"

  Ricardo Pichel Gotérrez, Francisco Xavier Varela Barreiro (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Doa a doa, dato a dato"

  Rosario Álvarez Blanco (2022): Congrés Espais de frontera a la península Ibérica, Barcelona: Universidade de Barcelona, 8-10 de xuño - Presentación
 • “The EMLex Dictionary of Lexicography (EMLexDictoL)"

  Stefan J. Schierholz, Monika Bielinska, María José Domínguez Vázquez, Rufus Gouws, Martina Nied Curcio (2022): XX EURALEX International Congress, Mannheim (Alemaña), 12-16 de xullo de 2022 - Presentación
 • Stefan J. Schierholz, Monika Bielinska, María José Domínguez Vázquez, Rufus Gouws, Martina Nied Curcio (2022): Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress, Annette Klosa-Kückelhaus / Stefan Engelberg / Christine Möhrs / Petra Storjohann (eds.), Mannheim: IDS-Verlag, 690-699 - Artículo
 • "A integración dos inmigrantes na sociedade receptora e o mantemento das linguas e cultura: o caso dos galegos en Suíza"

  Takeshi Kakihara (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Colaboración y representatividad en el renovado Corpus CHARTA: los aportes de CODEA+, CORDINA y CORDEX"

  Víctor Caballero Gómez, Ricardo Pichel Gotérrez, Diego Sánchez Sierra (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos lingüísticos nunha lingua minorizada no contexto da globalización"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández, Nereida Prada Piñeiro (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "As variedades dialectais do galego á luz dos datos do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa Fernández (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Tempo e espazo: o uso dos atlas lingüísticos na investigación diacrónica do galego"

  Xulio Sousa Fernández (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el gallego del siglo XX"

  Xulio Sousa Fernández (2022): Geolingüística en la Península Ibérica, Isabel Molina Martos / Pilar García Mouton (eds.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 55-70 - Capítulo de libro
 • "A fragmentación lingüística no norte peninsular: isoglosas, límites e continuidade"

  Xulio Sousa Fernández (2022): II Simposio Internacional Aspectos Lingüísticos del Noroeste Ibérico (SIALNI2), Oviedo: Universidade de Oviedo, 17-18 de novembro - Presentación
 • “Poetry in Translation: From J. M. Cohen to José Ángel Valente”

  Adina Ioana Vladu (2021): Encontro “Valente epistolar. Correspondencia de José Ángel Valente coas súas amizades”, Santiago de Compostela: Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética, Universidade de Santiago de Compostela, 2 de novembro - Presentación
 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • “La polémica onomástica en Galicia. La ciudadanía y los nombres propios”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Namenforschung und Namenberatung. Onomastica Lipsiensia, Karlheinz Hengst (ed.), Leipzig Universität, 14, 107-128 - Capítulo de libro
 • “Übersetzung galicischer Personennamen in Galicien: historische und soziolinguistische Aspekte”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Eigennamen und Übersetzung, Sinner, Carsten / Bahr, Christian (eds.), Hamburg: Baar-Verlag, 177-208 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Estudos Linguísticos e Literários. Revista dos programas de pós-graduação em língua e cultura e em literatura de cultura da UFBA, 71, 38-75 - Artículo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández (eds.) (2021): Estudos de Onomástica Galega VI. A onomástica e o Camiño de Santiago , A Coruña: Real Academia Galega - Libro

Páginas