Publicaciones de los investigadores

 • "Novas achegas de toponimia galega"

  Gonzalo Navaza Blanco (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “A estandarización do galego: vellos debates e novos horizontes”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Simposio ILG 2020. Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 8 de febreiro-3 de marzo de 2021 - Presentación
 • “A integración do Cancioneiro dos xograres galegos na Compilación xeral da lírica trobadoresca. Scriptolingüística, codicoloxía e tradición manuscrita”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Coloquio Internacional «Editar cantigas (de amigo) no século XXI, A Coruña: Universidade da Coruña, 21-22 de outubro de 2021 - Presentación
 • “O Códice dos Músicos das Cantigas de Santa María (E). Para unha análise scriptolingüística comparada”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): «Contarte he maravillas...», Congreso Internacional de Estudios Medievales Hispánicos en Honor a Joseph T. Snow, Madrid: Universidade de Alcalá, 25-29 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Lengua e identidad de los inmigrantes gallegos en el sainete porteño: Farruco (1921)”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Bornistik. Sprach- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die Romania und die Welt, Anna Ladilova / Dinah Leschzyk / Katharina Müller / Nicolas Schweitzer / Falk Seiler (eds.), Hamburg: Giessen University Library Publications, 520-533 - Capítulo de libro
 • “Lingua galega e emigración americana (1916-1936)”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): As Irmandades no seu tempo: perspectivas cruzadas, Ramón Villares / Xosé M. Núñez Seixas / Ramon Máiz (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 329-370 - Capítulo de libro
 • “Imponer la libertad”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Reflexiones glotopolíticas desde y hacia América y Europa, Elvira Narvaja de Arnoux / Lidia Becker / José del Valle (eds.), Bern / Berlín: Peter Lang, 219-232 - Capítulo de libro
 • “Fragmentos de textos de Martín Sarmiento”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Autorretrato de un idioma. Crestomatía glotopolítica del español, José del Valle / Daniela Lauria / Mariela Oroño / Darío Rojas (eds.), Madrid: Lengua de Trapo, 133-146 - Capítulo de libro
 • “A xeración Nós e a re-significación do idioma galego (1916-1936): de dialecto a lingua nacional”

  Henrique Monteagudo Romero (2021): Nós e o mundo. O mundo e nós, Paulo Gamallo / Dolores Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 77-97 - Capítulo de libro
 • "Algunas reflexiones sobre el papel de la lexicografía en Escuelas Oficiales de Idiomas: ¿cómo se usa realmente el diccionario?"

  Iván Arias Arias, Raúl Fernández Bugallo (2021): La lexicografía didáctica: Reflexiones y recursos orientados al aprendizaje de lenguas, Manuel Márquez Cruz / Viviane Ferreira Martins (eds.), Guillermo Escolar, 75-90 - Capítulo de libro
 • "El papel de la lexicografía en las EOI: hábitos de uso entre el alumnado de niveles básico y avanzado"

  Iván Arias Arias, Raúl Fernández Bugallo (2021): I Jornada de Lexicografía en el contexto de aprendizaje de lenguas, Madrid: Universidad Complutense, 10 de maio de 2021 - Presentación
 • “Les désignations romanes du bleuet”

  Manuel González González (2021): XXIVe Colloque International de l’Atlas Linguistique Roman, Corte (Córsega), 1-4 de setembro de 2021 - Presentación
 • “A lingua galega nas TIC: unha necesidade e un desafío”

  Manuel González González (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • Manuel González González (2021): Manuel Regueiro Tenreiro. Harmónico bilingüismo… Harmonía vital, Xulio Xiz (coord.), Lugo: Colectivo Egeria, 117-125 - Capítulo de libro
 • Seis poemas gallegos / Seis poemas galegos de Federico García Lorca

  Manuel González González , Xosé Luís Cochón Touriño (eds.) (2021): Seis poemas gallegos / Seis poemas galegos de Federico García Lorca, Barcelona: Ed. Batiscafo - Libro
 • “Os traballos lexicográficos da Real Academia Galega”

  Manuel González González (2021): I Encuentro de Lexicografía de la Academia Brasileña de Letras con las Academias de la Lengua Latinas, Encontro en liña, o 19 de marzo de 2021 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2021): VI Congreso Internacional de Lingua, Lingüística e Tecnoloxía techLING 2021-Uvigo-T&P, Vigo: Universidade de Vigo - Presentación
 • "La presencia del español en el léxico disponible del gallego. El centro de interés el cuerpo humano"

  María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2021): Aplicaciones de la disponibilidad léxica, Maribel Serrano Zapata e María Ángeles Calero Fernández (eds.), Barcelona / Valencia: Tirant Humanidades, pp. 115-145 - Capítulo de libro
 • “Anotación de errores en el Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): 38 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, . A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2021): Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, Ana Boullón / Luz Méndez (eds.), A Coruña: Real Academia Galega, 89-114 - Artículo

Páginas