Researchers publications

 • “Gestión de la diversidad lingüística en España desde el punto de vista de las academias”

  Henrique Monteagudo Romero, Joan Argenter (2019): Tutelar las lenguas minorizadas, vivir en euskera Jornada Jagon XXIII, Pamplona, 17 de xaneiro de 2019 - Talk
 • “Galician and the Portuguese-speaking world from the perspective of translation”

  Henrique Monteagudo Romero (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 55-72 - Book chapter
 • “Variación scriptolingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: As variables <nh/n> e <ss/s>”

  Henrique Monteagudo Romero (2019): Estudos lingüísticos e filológicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho, Ana Maria Martins, Sandra Pereira, João Paulo Silvestre (eds.), Lisboa: Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, 859-860 - Book chapter
 • “Modelos lingüísticos en los sistemas educativos en las comunidades bilingües: su impacto en la normalización lingüística”

  Henrique Monteagudo Romero, Miquel Àngel Pradilla, Leire Díaz de Gereñu (2019): Galeusca III: Construcción social de las lenguas. Políticas lingüísticas en España, Salamanca, 3 de maio de 2019 - Talk
 • “Lingua galega e emigración: Galicia- Buenos Aires”

  Henrique Monteagudo Romero (2019): A morte de Galicia, Isidro Dubert (ed.), Vigo: Xerais - Book chapter
 • "Evolución diacrónica e histórica da lingua: o proceso de individuación do galego"

  Henrique Monteagudo Romero (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Talk
 • "Língua, patrimonio e conhecimento tradicional"

  José Barbosa Machado, Marta Negro Romero (2019): Encontro Científico e Apresentação de Resultados: O Caminho Português interior de Santiago de Compostela, Vila Real (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,10 de xaneiro de 2019 - Talk
 • José Manuel Dopazo Entenza (2019): Aunios, nº 24, 19-22 - Article
 • José Manuel Dopazo Entenza (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Talk
 • José Manuel Dopazo Entenza (2019): Estudios Hispánicos XXVII, 25-39 - Article
 • “Análise dialectométrica e cartográfica da variagão linguística”

  Lurdes de Castro Moutinho, Alexandre Vieira, Alberto Gómez Bautista, Elisa Fernández Rei, Helena Rebelo, Luís Fernando Pinto Salema, Rosa Lídia Coimbra, Xulio Sousa Fernández (2019): Estudos en variação lingüística nas línguas románicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista (eds.), UA Editora / Universidade de Aveiro / Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museología - Book chapter
 • Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra, Elisa Fernández Rei, Xulio Sousa Fernández, Alberto Gómez Bautista, (eds.) (2019): , Aveiro: UA Editora, ISBN978-972-789-600-4 - Book
 • “Apelidos foráneos”

  Luz Méndez Fernández (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 415-431 - Book chapter
 • "Don Antonio, homo faber. A orixe do apelido Fraguas"

  Manuel González González (2019): Antonio Fraguas: laboris causa. Cadernos Ramón Piñeiro , Cochón, L. & Beramendi, J., Santiago: Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, XXXIX, 241-248 - Book chapter
 • "Distinta suerte de los fenómenos dialectales en el establecimiento de la norma de la lengua gallega"

  Manuel González González (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019. - Talk
 • "El aprovechamiento de los recursos digitales en el Diccionario da Real Academia Galega"

  Manuel González González (2019): El entorno digital, la estandarización de las lenguas y el euskera, Donostia, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 12-13 de setembro de 2019. - Talk
 • María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2019): Jornadas de Investigación en Disponibilidad Léxica, Lleida, Universitat de Lleida, 17-18 de maio de 2019 - Talk
 • María Álvarez de la Granja (2019): Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 xaneiro 2019 - Talk
 • "Un novo recurso para o coñecemento do vocabulario dialectal: Patrimonio léxico da Gallecia"

  María Álvarez de la Granja (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Talk
 • María Álvarez de la Granja (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Talk

Pages