Publicacións dos investigadores

 • “Uma Utilidade para o Reconhecimento de Topónimos em Documentos Medievais / A Tool for Toponym Recognition in Medieval Documents”

  Xavier Canosa, Pablo Gamallo, Francisco Xavier Varela Barreiro, José Ángel Taboada, Paulo Martínez Lema, Marcos García (2019): LinguaMÁTICA, 11, 1, 3-15 - Artigo
 • Xavier Gómez Guinovart (2019): Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New resources and applications, Irene Doval / M. Teresa Sánchez Nieto, John Benjamins, Amsterdam, 141-158 - Capítulo de libro
 • "Isidore of Seville as a Grammarian"

  Xosé Carracedo Fraga (2019): A Companion to Isidore of Seville, Andrew Fear / Jamie Wood, Leiden: Brill, 222-244 - Capítulo de libro
 • "El prólogo de la Expositio quattuor Euangeliorum atribuida a Jerónimo (CPL 631 y CLH 5): presentación, edición crítica y comentario"

  Xosé Carracedo Fraga (2019): Euphrosyne, 47, 73-107 - Artigo
 • “La doble redacción en el Ars grammatica de Julián Toledo”

  Xosé Carracedo Fraga (2019): Coloquio internacional “En las fronteras de la literatura. Saberes útiles en la Antigüedad tardía y en la Edad Media”, Santiago de Compostela, 6-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “A toponimia ameazada da Galicia exterior”

  Xosé Henrique Costas González (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, X. A. Fernández Salgado / A. Alonso Núñez, Vigo: Universidade, 367-386 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2019): Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , 13/2, 37-76 - Artigo
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”

  Xosé Luís Regueira Fernández, María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Capítulo de libro
 • “Contacto e variación fonética no español de Galicia”

  Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: raíces y horizontes, Universidade de Lisboa, 1-3 abril 2019 - Presentación
 • A esfera pública nunha lingua minorizada: contacto, estándar e ideoloxías en Galicia

  Xosé Luís Regueira Fernández (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): Curso de verán “Corpus textuais: teoría e práctica”, Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019 - Presentación
 • “Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2019): Revista Galega de Filoloxía, 20, 119-147 - Artigo
 • "Métodos de documentación lingüística e léxico tradicional: á procura de palabras esquecidas"

  Xulio Sousa Fernández (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Geonomastics on the web: visualizing surname distributions in a regional space"

  Xulio Sousa Fernández (2019): Problems of Onomastics, 16-3 - Artigo
 • Seminario Introducción a la aplicación de GIS en el estudio de la variación lingüística

  Xulio Sousa Fernández (2019): , Granada. Universidad de Granada. 9-10 maio 2019 - Presentación
 • Seminario de lingüística aplicada: Cartografía y dialectometría de la variación lingüística

  Xulio Sousa Fernández (2019): , La Laguna. Universidad de La Laguna. 14-15 outubro 2019 - Presentación
 • "La investigación geolingüística en Galicia: retos y proyectos"

  Xulio Sousa Fernández (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019 - Presentación
 • "From field notebooks to the computer screen: the digital edition of the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa Fernández (2019): International Conference | Colloque international1New Ways of Analyzing Dialectal Variation |Nouveaux regards sur la variation dialectal, Sorbonne Université, Paris, 21-23 novembro 2019 - Presentación
 • "Contribución ao estudo do vocalismo galego contemporáneo"

  Alba Aguete Cajiao (2018): VI Encontro Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 xuño 2018 - Presentación
 • "Contribución ao estudo comparado do vocalismo átono inicial do galego e do portugués"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación

Páxinas