Researchers publications

 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández (eds.) (2017): , A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • Aparecida Negri Isquerdo, Xulio Sousa , Rosario Álvarez (2017): Gauvira Letras 25. Dossié. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques, Isquerdo, Aparecida Negri / Sousa, Xulio / Álvarez Blanco, Rosario (eds.), 337 pp. - Book
 • “As variedades vianesa e frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , nº11.2. 79-109 - Article
 • “A variación lingüística galega en textos orais do Concello de Viana do Bolo”

  Concepción Álvarez Pousa (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 803-823 - Book chapter
 • Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 93-110 - Article
 • "Tecnoloxías para o estudo da prosodia do galego"

  Elisa Fernández Rei (2017): V Congresso Internacional da Sociedad Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía (SEEPLU), Cáceres, 9-10 novembro 2017 - Talk
 • "Científicas e ingenieras en Wikipedia: una reivindicación"

  Encina Calvo Iglesias, María Teresa Sanmarco Bande (2017): Actas del III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital. Media Education Summit 2017, martín Alfonso Gutiérrez Martín, Agustín García Matilla, Rocío Collado Alonso, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2553-2557 - Book chapter
 • Ernesto X. González Seoane, Antón Santamarina (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 149-163 - Article
 • Francisco A. Cidrás Escáneo, Francisco Dubert García (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 111-125 - Article
 • Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Talk
 • Francisco Dubert García (2017): Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Xosé Luís Regueira / Elisa Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325 - Book chapter
 • “Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”

  Francisco Dubert García (2017): Estudis romànics, 39, 43-69 - Article
 • “O Arquivo do Galego Oral: xénese e situación actual”

  Francisco Fernández Rei (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 545-564 - Book chapter
 • Francisco Xavier Varela Barreiro, Ricardo Pichel Gotérrez (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 126-148 - Article
 • "Estudo grafolóxico do Pergamiño Vindel"

  Francisco Xavier Varela Barreiro (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Talk
 • Gonzalo Navaza Blanco (2017): Guavira Letras, número 25. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques., 25, 50-78 - Article
 • “O galego, entre o castelán e o portugués: unha dobre periferia”

  Henrique Monteagudo (2017): Entre centros y periferias. Aspectos lingüísticos, Zürich, Universität Zürich, 19-20, maio, 2017 - Talk
 • “Norma e autoridade linguística no galego e no português brasileiro”

  Henrique Monteagudo, Xoán Lagares (2017): Labor Histórico, 3.2, 12-27 - Article
 • “Variación lingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: unha achega desde o galego”

  Henrique Monteagudo (2017): IVº Congresso Internacional de Lingüística Histórica. Homenagem a Ivo Castro, Universidade de Lisboa, 17-21, xullo, 2017 - Talk
 • “Imponer la libertad. Apuntes sobre el régimen de lenguas en Galicia”

  Henrique Monteagudo (2017): Tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, Leibniz Universität, Hannover, 27-30, setembro, 2017 - Talk

Pages