Researchers publications

 • "A evolución dos adverbios de certeza en galego: un achegamento á(s) historia(s) de certa‐, real‐ e seguramente"

  Vítor Míguez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Talk
 • "Studying epistemic adverbs in Galician: overview and preliminary results"

  Vítor Míguez (2018): , Universiteit Antwerpen, Antuerpe, 18 de maio de 2018 - Talk
 • Xosé Henrique Costas González (2018): Ao Encontro das Línguas Ibéricas, A.R. Carrilho et alii (eds.), Covilhã: UBI-LusofoniaPress, 333-348 - Book chapter
 • “A pegada leonesa no valego do val do río Ellas”

  Xosé Henrique Costas González (2018): Limba noastră-i o comoara... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, C. Alén Garabato e M. Brea (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 305-324 - Book chapter
 • "'As palabras xenuínas eran demasiado diferentes': ideologías lingüísticas en Galicia en el marco del capitalismo global"

  Xosé Luís Regueira Fernández, Noemi Basanta Llanes (2018): VII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica. Lengua y sociedad, Lisboa, 16-18 abril 2018 - Talk
 • Corilga: un corpus anotado multinivel para estudiar la variación y el cambio en la lengua hablada

  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): LingCor 2018. I Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus / I International Workshop on Spoken Corpus Linguistics , Universidade de València, 13-14 de decembro 2018 - Talk
 • “Neofalantes: do discurso á produción lingüística”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): III North American Symposium of Galician Studies: Galician Studies Moving West , Denver, Regis University / Metropolitan State University of Denver / Colorado College, 18-20 de outubro de 2018 - Talk
 • "CORILGA: un corpus para estudar a variación e o cambio do galego falado"

  Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Santiago de Compostela, 22-23 novembro 2018 - Talk
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Carmen García Mateo (2018): LingCor2018 –1st International Workshop onSpoken Corpus Linguistics, Universitat de València, 13-14 de decembro de 2018 - Talk
 • "Padróns lingüísticos e variedades dialectais: pluricentrismo e variación interna en galego, portugués e español"

  Xulio Sousa (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Talk
 • Xulio Sousa (2018): Second International Conference on Sociolinguistics, Eötvös Loránd University, Budapest, 6-8 setembro 2018 - Talk
 • "Análise dialectométrica e cartográfia da variação linguística"

  Xulio Sousa , Elisa Fernández Rei, Alexandre Vieira, Alberto Gómez Bautista, Helena Rebelo, Luís Fernando Pinto Salema, Rosa Lídia Coimbra (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Talk
 • (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 49-62 - Article
 • "A lingua de Martin Codax: a sintaxe oracional"

  (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Talk
 • "La duración como correlato perceptivo de la calidad vocálica"

  Alba Aguete Cajiao (2017): VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, 22-24 novembro 2017 - Talk
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Guavira Letras, número 25. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques., 25, 34-49 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, A. I. Boullón Agrelo / L. Méndez (eds.), Real Academia Galega, 45-68 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Labor Histórico, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 3 (1): 76-92 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Namenkundliche Informationen, Leipziger Universitätsverlag, 109/110, 78-107 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RIOn 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Roma: Società Editrice Romana, 65-80 - Book chapter

Pages