Researchers publications

 • Xulio Sousa (2017): Language Variation - European Perspectives VI, Isabelle Buchstaller / Beat Siebenhaar (eds.), John Benjamins Publishing Company - Book chapter
 • Xulio Sousa (2017): Dialectologia et Geolinguistica, 25(1), 1-22 - Article
 • "El estudio de la variación lingüística a partir de los atlas lingüísticos tradicionales: el proyecto de edición del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa (2017): X Conferencia Internacional “Lingüística 2017”, A Habana (Cuba), 28-30 novembro 2017 - Talk
 • Xulio Sousa (2017): Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara, Aitor Iglesias / Ariane Ensunza (eds.), Bilbao: UPV/EHU, 321-336 - Book chapter
 • Xulio Sousa (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RION 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), 387-400 - Book chapter
 • “Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement”

  (2016): Open Linguistics, De Gruyter, 528-556. DOI: 10.1515/opli-2016-0028 - Article
 • "Os perfis de falante galego nos estudos experimentais. Unha aproximación dende a fonoloxía"

  Alba Aguete Cajiao (2016): XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016), Alcalá de Henares (Madrid), 23-25 maio 2016 - Talk
 • "A apertura das vogais pretónicas do galego: unha achega desde a fonoloxía prosódica"

  Alba Aguete Cajiao (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Talk
 • "'A miña lingua materna, en principio, era o castelán.' Revisión crítica das categorías de falantes en galego"

  Alba Aguete Cajiao (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Talk
 • Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei, César Osorio Peláez (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 245-275 - Article
 • "Quanto galego é que sabemos? Contribuições sobre a perceção da competência linguística na Galiza"

  Ana García García (2016): II Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe, Córdoba, 15-18 novembro 2016 - Talk
 • "Espécies agachadas no “sombreiro de sapo”. Estudo motivacional a partir dos materiais do Atlas Lingüístico Galego"

  Ana García García, Rosa Mouzo Villar (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Talk
 • “La lengua gallega en el mundo monástico de la Edad Media”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): El protagonismo monástico a través de la historia, Javier Andrade Cernadas (ed.), A Coruña: Hércules Ediciones, vol. I, 310-325 - Book chapter
 • "Os nomes galegos no século XXI"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 191-212 - Book chapter
 • "¿Por que nos chamamos así? Os apelidos de Monforte"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): Charlas “A ponte co Ensino Medio”, Instituto de Educación Secundaria A Pinguela (Monforte), 8 febreiro 2016 - Talk
 • "¿Por que nos chamamos así? Os apelidos de Redondela"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): Charlas “A ponte co Ensino Medio”, Instituto de Educación Secundaria Mendiño (Redondela), 14 febreiro 2016 - Talk
 • "Parents as stakeholders: Language management in urban Galician homes"

  Anik Nandi (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Talk
 • "New speaker parents‘ language revitalisation strategies in diasporic and autochthonous contexts: Cases from Galician and Basque medium immersion schools"

  Anik Nandi, Facundo Reyna Muniain, Ibon Manterola (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Talk
 • Carmen García-Mateo, Antonio Cardenal, Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei, Marta Martínez, Roberto Seara, Rocío Varela, Noemi Basanta Llanes (2016): LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceeding (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657 - Book chapter
 • "Algunhas consideracións sobre a resistencia da toponimia ao cambio lingüístico"

  Carolina Pérez Capelo (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Talk

Pages