Researchers publications

 • "Tempo e espazo: o uso dos atlas lingüísticos na investigación diacrónica do galego"

  Xulio Sousa Fernández (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Talk
 • "Os números na lingua"

  Xulio Sousa Fernández (2022): Xornada Matemáticas e Lingua, Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2022 - Talk
 • “Poetry in Translation: From J. M. Cohen to José Ángel Valente”

  Adina Ioana Vladu (2021): Encontro “Valente epistolar. Correspondencia de José Ángel Valente coas súas amizades”, Santiago de Compostela: Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética, Universidade de Santiago de Compostela, 2 de novembro - Talk
 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • “La polémica onomástica en Galicia. La ciudadanía y los nombres propios”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Namenforschung und Namenberatung. Onomastica Lipsiensia, Karlheinz Hengst (ed.), Leipzig Universität, 14, 107-128 - Book chapter
 • “Übersetzung galicischer Personennamen in Galicien: historische und soziolinguistische Aspekte”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Eigennamen und Übersetzung, Sinner, Carsten / Bahr, Christian (eds.), Hamburg: Baar-Verlag, 177-208 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Estudos Linguísticos e Literários. Revista dos programas de pós-graduação em língua e cultura e em literatura de cultura da UFBA, 71, 38-75 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández (eds.) (2021): Estudos de Onomástica Galega VI. A onomástica e o Camiño de Santiago , A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • “Cambio y disponibilidad léxica en gallego: la alimentación"

  Clara Lago Caamaño (2021): Coloquio Investigaciones Iberorrománicas Actuales, Zürich: Universidade de Zürich, 12 de outubro de 2021 - Talk
 • "Os estudos de léxico dispoñible"

  Clara Lago Caamaño (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • Clara Lago Caamaño, Xulio Sousa Fernández (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Article
 • “Disponibilidad léxica en hablantes de gallego: los alimentos”

  Clara Lago Caamaño (2021): VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad, León: Universidade de León, 19 de maio de 2021 - Talk
 • “Dos feixóns ao tofu: o léxico dos legumes en galego”

  Clara Lago Caamaño (2021): VIII Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 27 de maio de 2021 - Talk
 • Dolores Vilavedra Fernández (2021): Abriu, 10, 143-165 - Article
 • Eduardo Louredo Rodríguez (2021): LaborHistórico, vol. 7, n.º 3 - Article
 • “Peregrinos italianos cara a Compostela na Idade Media: linguas ó longo do seu percorrido por terras ibéricas”

  Eduardo M. Moscoso Mato (2021): Convegno internazionale di studi Santiago e le Venezie. Luoghi, vie e testimonianze del pellegrinaggio tra medioevo e prima età moderna, Padua: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Università degli Studi di Padova, 13-14 de maio de 2021 - Talk
 • “Experimentos perceptivos con FOLERPA”

  Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2021): VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Girona: Universitat de Girona, 28-30 de xuño de 2021 - Talk
 • “Variedaes llingüístiques del asturianu y del gallegu: aspeutos ideolóxicos y llingüísticos”

  Elisa Fernández Rei, Carmen Múñiz Cachón (2021): II Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro, 29 de outubro de 2021 - Talk
 • Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2021): Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (AHGBI) - 66th Annual Conference, Dublín: University College Dublin, 29-31 de marzo de 2021 - Talk
 • "Non creo que un piropo lle faga daño a nadie": actitudes cara ao piropo en Galicia

  Estela Fidalgo Garra (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Universidade de Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk

Pages