Publicacións dos investigadores

 • “Les désignations romanes du bleuet”

  Manuel González González (2021): XXIVe Colloque International de l’Atlas Linguistique Roman, Corte (Córsega), 1-4 de setembro de 2021 - Presentación
 • “A lingua galega nas TIC: unha necesidade e un desafío”

  Manuel González González (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • "Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Ferramenta para a análise da competencia escrita na lingua galega"

  María Álvarez de la Granja (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Anotación de errores en el Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): 38 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, . A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2021): Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, Ana Boullón / Luz Méndez (eds.), A Coruña: Real Academia Galega, 89-114 - Artigo
 • "Sinónimos galegos diverxentes e converxentes co castelán en textos de estudantes galegos"

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • “Dicionario Histórico e Etimolóxico da Lingua Galega (DHELG)”

  María Dolores Sánchez Palomino, Manuel González González (2021): Coloquio internacional Dicionario histórico e etimolóxico da lingua galega (DHELG), A Coruña: Universidade da Coruña, 26-28 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Generación de ejemplos oracionales en el desarrollo de diccionarios automáticos como herramientas de información”

  María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2021): Lingüística e Inteligencia Artificial: Oportunidades y Riesgos – 38º Congreso Internacional. Asociación Española de Lingüística Aplicada, A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • María José Domínguez Vázquez, María Caíña Hurtado (2021): Estudos de Lingüística Galega, 13, 139-172 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez, Daniel Bardanca Outeiriño, Alberto Simões (2021): Post-editing Lexicography – Elex 2021. Proceedings of the eLex 2021 conference, 269-287 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Linguamática, 12 (2), 71-80 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2021): Lexikos, 31, 20-50 - Artigo
 • “Towards online active learning dictionaries: the contribution of the MultiComb Project”

  María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2021): New challenges in dictionary teaching , Roma, 21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “A interface sintáctico-semántica na compilación e xeración de datos lingüísticos multilingües”

  María José Domínguez Vázquez (2021): Ciclo de conferencias del Instituto de Artes y Humanidades, Braga: Universidade do Minho, 18 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Multilinguale Tools für die Nominalphrase im Deutschen, Französischen und Spanischen”

  María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2021): XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) – "Wege der Germanistik in transkulturellen Perspektiven", Palermo, 26-31 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Argumentstrukturen: zu ihrer Etablierung, Erhebung, Analyse und Generierung. Von der Form zur Bedeutung”

  María José Domínguez Vázquez (2021): PHRASALEX – II Workshop on Phraseological Approaches to Learner’s Lexicography 2021, Hildesheim, 23-24 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Automatic Lexicographic Content Creation: Automating Multilingual Resources Development for Lexicographers”

  María José Domínguez Vázquez, Daniel Bardanca Outeiriño, Alberto Simões (2021): Post-Editing Lexicography – Elex 2021, Brno, 5-7 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Interacción y ludificación en recursos lexicográficos electrónicos como plataformas de aprendizaje de lenguas”

  María José Domínguez Vázquez (2021): I Jornada de Lexicografía en el contexto del aprendizaje de lenguas, Madrid: Universidad Complutense, 10 de maio de 2021 - Presentación
 • “De un sistema de anotación sintáctica para lengua escrita a otro para lengua oral”

  María Paula Santalla del Río, Eva María Domínguez Noya (2021): 38º Congreso internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), Universidade da Coruña, 14-16 de abril 2021 - Presentación
 • "Falando é como se aprende. O programa Língua, património e conhecimento tradicional"

  Marta Negro Romero (2021): IV Simpósio ProfLetras-USP e I Seminário Internacional ProfLetras-USP, Universidade de São Paulo, 26 e 27 de agosto de 2021 - Presentación

Páxinas