Publicacións dos investigadores

 • Francisco Dubert García (2018): Boletín da Real Academia Galega, Real Academia Galega, 379, 365-383 - Artigo
 • “Liberarse das fronteiras. O contínuum xeolingüístico do noroeste ibérico”

  Francisco Dubert García (2018): Jornadas em Variação e Cartografia Linguística, conferencia invitada, Universidade de Aveiro, 9 novembro 2018 - Presentación
 • “Evolución autónoma e contacto cos romances centrais na constitución histórica do galego”

  Francisco Dubert García (2018): III North American Symposium of Galician Studies, Denver, Colorado, 18-20/10/2018, Denver, Colorado, 18 octubre 2018 - Presentación
 • "A gramática na Gramática de Saco Arce"

  Francisco Dubert García (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática Gallega, participación na mesa redonda "O xurdimento da Gramática", xornada organizada pola Real Academia Galega no IES Otero Pedrayo de Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”

  Francisco Dubert García (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, conferencia plenaria de encerramento, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • “Marco legal e situación das minorías étnico-lingüísticas de Italia”

  Francisco Fernández Rei (2018): Giornate Internazionali sulla Situazione Linguistica in Italia, Universidade da Coruña, 23 outubro 2018 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"

  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “Variantes galegas nos cancioneiros trobadorescos. A súa importancia para o estudo da tradición manuscrita”,

  Henrique Monteagudo (2018): Galícia doutro lado do atlántico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Bahia: Ponte Atlância, 111-119 - Capítulo de libro
 • "A lingua galega na emigración americana"

  Henrique Monteagudo (2018): Terceiro Congreso Internacional Irmandades da Fala. Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936), Santiago de Compostela, 4-5, outubro, 2018 - Presentación
 • “Entre la periferia y la metrópolis: los gallegos en Buenos Aires”

  Henrique Monteagudo (2018): Quo Vadis Romania?, 51-52, 58-76 - Artigo
 • “Evolución diacrónica e historia da lingua: o proceso de individuación do galego”

  Henrique Monteagudo (2018): I Seminário Internacional de Estudos Linguísticos: Galego e Português, O Passado Presente, Niterói (Brasil), 4-5, outubro, 2018 - Presentación
 • "Navegar a travesía. Notas do caderno de bitácora (1993-2018)"

  Henrique Monteagudo (2018): XX Encontros para a normalización lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 12-13, abril, 2018 - Presentación
 • “A lingua galega no audiovisual”

  Henrique Monteagudo (2018): Foro Internacional «As linguas e o cinema», Santiago de Compostela, USC, 21-22, maio, 2018 - Presentación
 • “De la cultura lingüística a la política lingüística. Reflexiones desde el Finis terrae”

  Henrique Monteagudo (2018): Metodologías para la investigación de la cultura del plurilingüismo regional, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (RFA), 20-22, setembro, 2018 - Presentación
 • Voces de Bueu. Mosaico de Vivencias

  José Manuel Dopazo Entenza (2018): , Concello de Bueu. ISBN 978-84-09-04450-4 - Libro
 • “As mulleres como motor de cambio”

  José Manuel Dopazo Entenza (2018): Aunios, Asociación Cultural PineirÓns, 24-26 - Artigo
 • “Influencia del español en el gallego de A Illa de Ons”

  José Manuel Dopazo Entenza (2018): VII Jornadas de Iniciación a la Investigación, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 12-15 marzo 2018) - Presentación
 • José Manuel Dopazo Entenza (2018): e-Scripta Romanica, 5, 28-38 - Artigo
 • “Restructuring and complexification of inflectional morphology under linguistic contact: the case of a Galician dialect”

  Juan Carlos Acuña-Fariña, Francisco Dubert García (2018): Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula, Alejandro Cuza & Pedro Guijarro-Fuentes (eds.), Berlin: De Gruyter Mouton, pp. 187-213. ISBN 978-1-5015-0998-8 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 163-186 - Capítulo de libro

Páxinas