Publicacións dos investigadores

 • Paula López Otero, Laura Docío Fernández, Carmen García Mateo, Marta Martínez Maquieira, Rocío Varela Fernández, Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 223-244 - Artigo
 • "Toponímia(s) galego-portuguesa(s): unha tentativa de comparación"

  Paulo Martínez Lema (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Colección documental do mosteiro de Montederramo

  Ramón Lorenzo (2016): , Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • "Sobre algunhas concomitancias luso-galaicas do "Vocabulario de Palavras e Modos de Falar do Minho, e Beira, &c." (1728) de Raphael Bluteau"

  Ramón Mariño Paz (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "La recepción de la Estoria de España en el siglo XIV. Los testimonios Q (BNE 5975) y T (BMP 558)"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): The 4th Annual Colloquium of the Estoria de Espanna Digital Project, University of Birmingham (Reino Unido), 14 decembro 2016 - Presentación
 • "Prosa medieval galego-portuguesa na Galiza dos séculos XIII-XIV"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): Conferencia na aula de Lingua galega, Universidad Complutense (Madrid), 19 decembro 2016 - Presentación
 • “Discovering Q and T witnesses of Estoria de Espanna. An approach to their physical description”

  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): The Estoria de Espanna Project - Research Seminar, University of Birmingham (Reino Unido), 14 abril 2016 - Presentación
 • "Variación lingüística e historia cultural. Palabras peregrinas polo Camiño francés a Compostela"

  Rosario Álvarez (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et Sociolinguistique. Variations, phraséologie et ressorces (IV CIDS), Université Paris Sorbonne, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Artigo
 • "A evolución das formas de tratamento en galego. Evidencias desde o galego medio"

  Rosario Álvarez , Sandra Beis Silva, Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna"

  Rosario Álvarez , Sandra Beis Silva, Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "Entre a xeolingüística e a lingüística contrastiva: algúns aspectos da gramática do pronome persoal en galego e portugués"

  Rosario Álvarez (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "Variação linguística e história cultural. Palavras peregrinas pelo Caminho francês a Compostela"

  Rosario Álvarez (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Rosario Álvarez , Ernesto X. González Seoane (2016): Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica, Johannes Kabatek (ed.), Berlin: De Gruyter, 115-136 - Artigo
 • “Patrimonio cultural europeo. Denominacións galegas do xogo da billarda”

  Rosario Álvarez (2016): Estudos geossociolinguísticos brasileiros e europeus: uma homnagem a Michel Contini, Aguilera, Vanderci de Andrade / Mararúbia Pereira Barbosa Doiron (eds.), Cascavel / Londrina: EDUNIOESTE / EDUEL, 121-140 - Artigo
 • "A toponimia no ‘Nomenclátor gallego’ do padre Sobreira"

  Sandra Beis Silva (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "Deturpación y reconstrucción de la toponimia en el Nomenclátor Gallego del Padre Sobreira"

  Sandra Beis Silva (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "Mapas mentais: a percepción dos falantes sobre os dialectos do galego"

  Soraya Suárez Quintas (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "A computer application for processing perceptual dialectology data"

  Soraya Suárez Quintas , Laura Calaza Díaz (2016): Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation 2016, Viena (Austria), 21-24 setembro 2016 - Presentación
 • "Proposta metodolóxica para o estudo da percepción dialectal en Galicia"

  Soraya Suárez Quintas (2016): , Presentación no marco do programa de doutoramento en Lingüística (USC), Santiago de Compostela, 30 xuño 2016 - Presentación
 • "We are those who speak better": Perceptions of variation and prestige in Galician language"

  Soraya Suárez Quintas (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Presentación

Páxinas