Publicacións dos investigadores

 • Ernesto X. González Seoane, Antón Santamarina (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 149-163 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo, Francisco Dubert García (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 111-125 - Artigo
 • Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2017): Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Xosé Luís Regueira / Elisa Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325 - Capítulo de libro
 • “Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”

  Francisco Dubert García (2017): Estudis romànics, 39, 43-69 - Artigo
 • “O Arquivo do Galego Oral: xénese e situación actual”

  Francisco Fernández Rei (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 545-564 - Capítulo de libro
 • Francisco Xavier Varela Barreiro, Ricardo Pichel Gotérrez (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 126-148 - Artigo
 • "Estudo grafolóxico do Pergamiño Vindel"

  Francisco Xavier Varela Barreiro (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Presentación
 • Gonzalo Navaza Blanco (2017): Guavira Letras, número 25. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques., 25, 50-78 - Artigo
 • “Imponer la libertad. Apuntes sobre el régimen de lenguas en Galicia”

  Henrique Monteagudo (2017): Tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, Leibniz Universität, Hannover, 27-30, setembro, 2017 - Presentación
 • “Panorama sociolingüístico da Galicia da Idade Moderna”

  Henrique Monteagudo (2017): Calen barbas, falen cartas. Simposio ILG 2017, Universidade de Santiago de Compostela, 20-22, novembro, 2017 - Presentación
 • “O ciclo histórico na narrativa casariana”

  Henrique Monteagudo (2017): Simposio Carlos Casares, A Coruña, Real Academia Galega, 21-23, novembro, 2017 - Presentación
 • “O ciclo histórico na narrativa casariana”

  Henrique Monteagudo (2017): Boletín da Real Academia Galega, 378, 61-76 - Artigo
 • “La estandarización del idioma gallego, la (re)articulación del espacio lingüístico de contacto gallego-castellano y los debates sobre la norma”

  Henrique Monteagudo (2017): Encuestas, discursos, y estudios glotopolíticos. La lengua gallega y otras lenguas minorizadas, G. Vázquez Villanueva (comp.), Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 165-202 - Capítulo de libro
 • “O galego, entre o castelán e o portugués: unha dobre periferia”

  Henrique Monteagudo (2017): Entre centros y periferias. Aspectos lingüísticos, Zürich, Universität Zürich, 19-20, maio, 2017 - Presentación
 • Henrique Monteagudo (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 14-48 - Artigo
 • “Variación lingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: unha achega desde o galego”

  Henrique Monteagudo (2017): IVº Congresso Internacional de Lingüística Histórica. Homenagem a Ivo Castro, Universidade de Lisboa, 17-21, xullo, 2017 - Presentación
 • "Sociolinguistic evaluations and dialectal identifications about varieties in contact with Galician dialects"

  Irene Santos Raña (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • "Os xermanismos do catalán no contexto do latín medieval"

  Joan Maria Jaime Moya (2017): Conferencias do ILG, Santiago de Compostela, 24 marzo 2017 - Presentación
 • José Manuel Dopazo Entenza (2017): Revista Galega de Filoloxía, 18, 49-68 - Artigo

Páxinas