Publicacións dos investigadores

 • “As mulleres como motor de cambio”

  José Manuel Dopazo Entenza (2018): Aunios, Asociación Cultural PineirÓns, 24-26 - Artigo
 • “Influencia del español en el gallego de A Illa de Ons”

  José Manuel Dopazo Entenza (2018): VII Jornadas de Iniciación a la Investigación, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 12-15 marzo 2018) - Presentación
 • José Manuel Dopazo Entenza (2018): e-Scripta Romanica, 5, 28-38 - Artigo
 • “Restructuring and complexification of inflectional morphology under linguistic contact: the case of a Galician dialect”

  Juan Carlos Acuña-Fariña, Francisco Dubert García (2018): Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula, Alejandro Cuza & Pedro Guijarro-Fuentes (eds.), Berlin: De Gruyter Mouton, pp. 187-213. ISBN 978-1-5015-0998-8 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 163-186 - Capítulo de libro
 • Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert. ISBN 978-3-95487-776-8 - Libro
 • María Álvarez de la Granja (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Marta Díaz / Gael Vaamonde / Ana Varela / Mª Carmen Cabeza / José M. García-Miguel / Fernando Ramallo (eds.), Vigo: Universidade de Vigo, 55-62 - Capítulo de libro
 • "Corpus de textos de estudantes galegos (CORTEGAL). Aspectos metodolóxicos"

  María Álvarez de la Granja (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 9-21 - Capítulo de libro
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2018): Estudos de lingüística galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués, Volume especial I, 155-178 - Artigo
 • "Factores que condicionan a aceptación da diátese causativa de quecer en galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2018): VI Encontro Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 xuño 2018 - Presentación
 • "Alternancia de quentar e quecer en construcións causativas do galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "Herramientas lexicográficas en el aula de Italiano L2"

  María Teresa Sanmarco Bande (2018): Quaderns d’Italià, 23, 117-130 - Artigo
 • "Áreas léxicas no noroeste peninsular desde unha aproximación dialectométrica"

  Marta Negro Romero (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional: potencialidades pedagógico-didáticas para o ensino do português”

  Marta Negro Romero (2018): Aprendizagens essenciais de português nos ensinos básico e secundário, Porto, 24 de febreiro e 10 de marzo 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero , Sónia Valente Rodrigues, Maria Joana Gomes, José Barbosa Machado, Rosario Álvarez (2018): I Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas (LUSOCONF2018), Bragança, 19-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2018): XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Novos horizontes para unha Galicia global: redes, territorio e memoria, Madrid, 10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • "O subsistema de sibilantes no galego de Entrimo"

  Reyes Rodríguez Rodríguez (2018): Novas perspectivas na Lingüística aplicada, Marta Díaz Ferro / Jorge Díaz Ferreira / Ania Pérez Pérez / Ana Varela Suárez (eds.), Lugo: editorial AXAC, V (7), 65-70 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez (2018): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 21, pp. 15-31 - Artigo
 • Rosario Álvarez (2018): Galícia doutro lado do Atlântico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Salvador / Bahía: Ponte Atlântica, 199-204 - Capítulo de libro

Páxinas