Publicacións dos investigadores

 • María Álvarez de la Granja , Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane (2017): , A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa; Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Universidade da Coruña (Monografía 11 da Revista Galega de Filoloxía) - Libro
 • María Álvarez de la Granja (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula, María José Domínguez Vázquez / Mª Teresa Sanmarco Bande (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 307-327 - Capítulo de libro
 • Marta Negro Romero (2017): Seminario Filologías Digitales hoy. Teoría y práctica para la docencia y la investigación, Cáceres, 7-10 de febreiro de 2017 - Presentación
 • Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

  Ramón Mariño Paz (2017): , Vigo: Xerais - Libro
 • "Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués ['The Galician and Portuguese Word Bank']: characteristics, methodology, applications and uses"

  Rosario Álvarez (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • Rosario Álvarez (2017): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Ricardo Pichel Gotérrez / Lidia Teixeiro (eds.), Ediciones Complutense, 20 (núm. especial), 25-39 - Artigo
 • "The Standardization of Modern Galician: Between Tradition, Variation, and Identity"

  Rosario Álvarez (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • Rosario Álvarez , Xulio Sousa (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 63-75 - Artigo
 • Sandra Beis Silva, Marta Negro Romero , Soraya Suárez Quintas (2017): IV EMLex Colloquium on Lexicography. Lexicography, teaching experience and professional practice. Building bridges between lexicography and industry, Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017 - Presentación
 • "Perceptual dialectology: factors influencing geographical perceptions in Galician language"

  Soraya Suárez Quintas (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • "Epistemic Modality and Semantic Change: The Story of Galician Adverb seguramente"

  Vítor Míguez (2017): Colloque de Syntaxe et Sémantique à Paris 2017, París, 23-25 novembro 2017 - Presentación
 • “O sufixo –icho/a, caracterizador da microtoponimia do galego de Zamora”

  Xosé Henrique Costas González (2017): Verba, 44. 527-536 - Artigo
 • Xosé Henrique Costas González (2017): Gallaecia: estudos de lingüística portuguesa e galega, M. Negro Romero; R. Álvarez Blanco e E. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1057-1067 - Capítulo de libro
 • “Achegas á procedencia do léxico das falas do val do río Ellas (Cáceres)”

  Xosé Henrique Costas González (2017): Cartografías del Portugués. Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos, M.J. Fernández & J.M.Carrasco González (eds.), Cáceres: SEEPLU, 167-180 - Capítulo de libro
 • “O estado da investigación sobre as falas do val do Ellas”

  Xosé Henrique Costas González (2017): A Fala. I Jornás de Estudiu i Difusión, (Organizado polo Parque Cultural Sierra de Gata + os 3 concellos), Valverdi do Fresnu, San Martín de Trevellu, As Ellas. 24-26 novembro 2017 - Presentación
 • "Os actuais subsistemas de sibilantes nas falas do val do río Ellas ou de Xálima e as dificultades para a sua normativización conxunta"

  Xosé Henrique Costas González (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía, nº11.2. pp. 111-132 - Artigo
 • “Ultrapasando fronteiras: continuidades fonéticas entre o galego e o portugués europeo”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2017): 6th Lusophone and Hispanic Linguistic Simposium , Univ. Wisconsin – Milwaukee, 29-30 setembro 2017 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2017): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, A. Rodríguez Guerra (ed.), Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 21-38 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2017): , [Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava], numéro hors-série (mai 2017), 35-48 - Artigo
 • “Este mapa tal vez ajudava a romper algum preconceito: o valor múltiple da autenticidade no seo do capitalismo global”

  Xosé Luís Regueira Fernández, Noemi Basanta Llanes (2017): III Simposi Internacional EDiSo, Desigualtats i nous discursos socials, Barcelona, 28-30 xuño 2017 - Presentación

Páxinas