Publicacións dos investigadores

 • "A posición do galego e do portugués na historia da romanística"

  Francisco Fernández Rei (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “O léxico do mar da Arousa”

  Francisco Fernández Rei (2016): Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. , M. Rey-Méndez / J. Fernández Casal / C. Lodeiros / A. Guerra (eds.), Santiago de Compostela: Asoc. Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías, 18, 339-354 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2016): Lengas. Revue de Sociolinguistique , Monica Longobardi / Hugues Sheeren (coords.), 79, - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2016): , Santiago de Compostela, 13 abril 2016 - Presentación
 • "Os resultados do corónimo GALLAECIA en Galiza e Portugal"

  Francisco Xavier Varela Barreiro, Eduardo M. Moscoso Mato (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Gonzalo Navaza Blanco (2016): Revista Galega de Filoloxía, 17, 119-164 - Artigo
 • "Variantes galegas distintivas nos cancioneiros trobadorescos: subsidios para unha revisión"

  Henrique Monteagudo (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "O contacto lingüístico nas zonas estremeiras de Galicia"

  Irene Santos Raña (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "Categorización perceptiva das variedades románicas peninsulares por parte de universitarios de Galicia"

  Irene Santos Raña , Soraya Suárez Quintas , Laura Calaza Díaz, Xulio Sousa (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • "The perception of the language contact in the eastern and southern borders of Galicia"

  Irene Santos Raña (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Presentación
 • "Aproximación a la realidad lingüística mexicana: derechos y actitudes"

  Isabel Corral Pérez (2016): Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016 - Presentación
 • "Actitudes lingüísticas del alumnado indígena: estudio de casos"

  Isabel Corral Pérez (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • "«¿Cómo le gustaría que fuese la educación en lo referente a las lenguas?» Actitudes lingüísticas del alumnado mexicano"

  Isabel Corral Pérez (2016): 8º Congreso Internacional CEISAL 2016, Salamanca, 28 xuño - 1 xullo 2016 - Presentación
 • “Que pensan os indíxenas das súas linguas?”

  Isabel Corral Pérez (2016): DivulgaTerra. Petiscos de Divulgación Científica, Lugo, 9 novembro 2016 - Artigo
 • "Estudo preliminar das actitudes lingüísticas en México"

  Isabel Corral Pérez (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "La Lengua como Marcador de la Identificación Indígena: un aporte desde la microsociolingüística al caso mexicano"

  Isabel Corral Pérez (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "Morfema da P1 do pretérito de indicativo da primeira conxugación nos verbos regulares"

  José Manuel Dopazo Entenza (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • "Alternancia de raíz en el determinante indefinido MOITA(S)/O(S) en A Illa de Ons (Bueu, Pontevedra)"

  José Manuel Dopazo Entenza (2016): III Jornadas de Iniciación a la Investigación Lingüística, Cáceres, 17-18 novembro 2016 - Presentación
 • José Manuel Dopazo Entenza (2016): Aunios, 21, 34-37 - Artigo
 • Laura Calaza Díaz, Soraya Suárez Quintas , Rosa M. Crujeiras, Alberto Rodríguez Casal , Xulio Sousa , José R. Ríos Viqueira (2016): ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Innovación de Operacións, 282-291 - Capítulo de libro

Páxinas