Publicacións dos investigadores

 • "Análise das construccións con ensinar e aprender. Unha aproximación á causatividade en galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • "'Arder' en predicados causativos e anticausativos do galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016), Alcalá de Henares (Madrid), 23-25 maio 2016 - Presentación
 • “'Se cuadra viron o lobo': O tabú e a (re)construción do matrimonio desde as narrativas heterosexuais"

  Noemi Basanta Llanes (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • "«Elas teñen máis facilidade para poñer a alguén verde.» O mito das diferenzas lingüísticas e a identidade de xénero"

  Noemi Basanta Llanes (2016): VI Seminario Internacional sobre Lengua y Literatura, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 26-27 outubro 2016 - Presentación
 • "Ageing Across Gender: Styling Selves and Relationships in Same and Mixed Sex Galician Conversations"

  Noemi Basanta Llanes (2016): First International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality., Budapest (Hungría), 1-3 setembro 2016 - Presentación
 • "Que máis tería que fósemos ó folión?: resignificación social e emerxencia discursiva de identidades femininas"

  Noemi Basanta Llanes (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2016): The Fourth Euroacademia International Conference. Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities, Venecia (Italia), 4-5 marzo 2016 - Presentación
 • Paula López Otero, Laura Docío Fernández, Carmen García Mateo, Marta Martínez Maquieira, Rocío Varela Fernández, Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 223-244 - Artigo
 • "Toponímia(s) galego-portuguesa(s): unha tentativa de comparación"

  Paulo Martínez Lema (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Colección documental do mosteiro de Montederramo

  Ramón Lorenzo (2016): , Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • "Sobre algunhas concomitancias luso-galaicas do "Vocabulario de Palavras e Modos de Falar do Minho, e Beira, &c." (1728) de Raphael Bluteau"

  Ramón Mariño Paz (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "La recepción de la Estoria de España en el siglo XIV. Los testimonios Q (BNE 5975) y T (BMP 558)"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): The 4th Annual Colloquium of the Estoria de Espanna Digital Project, University of Birmingham (Reino Unido), 14 decembro 2016 - Presentación
 • "Prosa medieval galego-portuguesa na Galiza dos séculos XIII-XIV"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): Conferencia na aula de Lingua galega, Universidad Complutense (Madrid), 19 decembro 2016 - Presentación
 • “Discovering Q and T witnesses of Estoria de Espanna. An approach to their physical description”

  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): The Estoria de Espanna Project - Research Seminar, University of Birmingham (Reino Unido), 14 abril 2016 - Presentación
 • "Variação linguística e história cultural. Palavras peregrinas pelo Caminho francês a Compostela"

  Rosario Álvarez (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Rosario Álvarez , Ernesto X. González Seoane (2016): Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica, Johannes Kabatek (ed.), Berlin: De Gruyter, 115-136 - Artigo
 • “Patrimonio cultural europeo. Denominacións galegas do xogo da billarda”

  Rosario Álvarez (2016): Estudos geossociolinguísticos brasileiros e europeus: uma homnagem a Michel Contini, Aguilera, Vanderci de Andrade / Mararúbia Pereira Barbosa Doiron (eds.), Cascavel / Londrina: EDUNIOESTE / EDUEL, 121-140 - Artigo
 • Rosario Álvarez (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et Sociolinguistique. Variations, phraséologie et ressorces (IV CIDS), Université Paris Sorbonne, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "A evolución das formas de tratamento en galego. Evidencias desde o galego medio"

  Rosario Álvarez , Sandra Beis Silva, Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna"

  Rosario Álvarez , Sandra Beis Silva, Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación

Páxinas