Interoperabilidade de recursos e produción automática de linguaxe natural

Investigador principal: 
Descrición: 

Esta liña ten como obxectivo, por unha banda, explorar a interoperabilidade entre recursos existentes para o galego, como dicionarios electrónicos e diferentes corpus, e, por outra, a conectividade entre os recursos monolingües e outros pluri ou multilingües, particularmente os provistos de maior sustento valencial, de cara á ánalise de vías de retroalimentación e posíbeis interaccións. Este estudo é o paso previo a unha proposta de desenvolvemento de ferramentas de xeración automática de linguaxe natural a partir de patróns sintáctico-semánticos argumentais e en ontoloxías semánticas que clasifican a extracción de léxico con consultas a Galnet, o wordnet do galego.

Actividades:

 • Análise de interoperabilidade entre recursos:
  1. Creación de API para o galego (http://portlex.usc.gal/develop/gl/api/)  
 • Organización de actividades:
  1. Organización do Workshop: “Ontologías de semántica lingüística: clases en el lexicón para la generación de frases nominales”, Universidade Complutense de Madrid, 16-17 Maio 2019.

Proxecto: Ferramentas TraduWord e XeraWord: tradución de caudal léxico automática da linguaxe natural en galego e portugués

Convocatoria de proxectos colaborativos para institutos de investigación da USC. 2020.

 • Institucións:
  • Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela
  • IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e Ave - Barcelos
  • Universidade de Vigo
 • Membros:
  • María Álvarez de la Granja
  • Daniel Bardanca Outeiriño
  • María Caíña Hurtado
  • Francisco A. Cidrás Escaneo
  • María José Domínguez Vázquez (IP)
  • Xavier Gómez Guinovart
  • José Luis Iglesias Allones
  • Alberto Simões
  • Carlos Valcárcel Riveiro
 • Prototipos:
  • Flexionador nominal: proporciona a flexión da palabra consultada en galego e portugués de maneira gratuíta.
  • TraduWord: ferramenta que permite a tradución de repertorios de clases semánticas así como dos seus exemplares en relación paradigmática para o galego e portugués.
  • XeraWord: prototipo de xeración automática da frase nominal simple para o galego e o portugués, baseado na tradución automática do léxico extraído de WordNet.
Data de execución: 
2019