Construcións verbais e sintaxe da oración (ConVerSO)

Investigadores principais: 
Membros do equipo: 
Soraya Domínguez Portela
María Pereira Maceda
María Beatriz Domínguez Oroña
Descrición: 

O proxecto Construcións verbais e sintaxe da oración ten dous grandes obxectivos: un, específico, de redacción dun dicionario de construcións verbais, consistente na descrición semántica e sintáctica dos verbos galegos máis frecuentes; outro, de alcance máis amplo, de construción dunha base de datos con información sobre a sintaxe oracional: constituíntes sintácticos, orde e expresión formal. A fins de 2010 redactouse e asinouse un convenio de colaboración entre a RAG e a USC (a través do ILG), que formaliza o compromiso entre ámbalas partes ata 2014.

Imaxe: 
Data de execución: 
2010 a 2018
Financiamento: 
Real Academia Galega. Entidades colaboradoras: Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega