Atlas Multimedia Prosódico do Espazo Románico (AMPER-Gal)

Investigadora principal: 
Membros do equipo: 
Noelia Engroba Vidal
Sonia Gómez Castro
César Osorio Peláez
María José Ginzo Villamor
Adela Martínez Calvo
Descrición: 

O proxecto AMPER nace cara ao final da década dos 90, impulsado polo Centre de Dialectologie da Universidade Stendhal-Grenoble 3, co obxectivo de fornecer unha descrición da prosodia do espazo lingüístico románico. Na actualidade participan un grande número de investigadores europeos e latinoamericanos, baixo a coordinación dos profesores Michel Contini (Université Stendhal-Grenoble 3, Francia) e Antonio Romano (Università degli Studi di Torino, Italia). A meta de todos estes grupos de investigación é realizar un atlas prosódico en formato multimedia que se poida poñer a disposición dos usuarios na rede. Dito atlas está formado por unha serie de mapas falantes que permiten escoitar a entoación das diferentes modalidades oracionais, así como mostrar os gráficos cos valores de F0, duración e enerxía para as comparacións entre as diferentes variedades lingüísticas románicas.

AMPER Galicia é unha das seccións que integran este proxecto internacional e ten como obxectivo particular o estudo, comparación e representación da distribución xeográfica dos patróns melódicos das distintas variedades do galego.

 

Imaxe: 
Data de execución: 
2003 a 2018
Financiamento: 
2006- 2008: MEC (HUM2005-08282-C02-01/FILO). 2010-2013 (parcialmente): MICINN (FFI2009-12738)