Publicacións dos investigadores

 • "Internal and external language borders in the Galician domain"

  Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2019): International Conference on Language Varition in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, Holanda, 26-28 xuño de 2019 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2019): Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista, Aveiro: UA Editora, 15-39. ISBN 978-972-789-600-4. - Capítulo de libro
 • Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra, Elisa Fernández Rei, Xulio Sousa , Alberto Gómez Bautista, (eds.) (2019): , Aveiro: UA Editora, ISBN978-972-789-600-4 - Libro
 • Surname patterns in Asturias [Póster]

  María José Ginzo Villamayor, Rosa María Crujeiras Casais , Xulio Sousa (2019): 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019, Guimarães (Portugal), 8-12 xullo 2019 - Presentación
 • Xulio Sousa (2018): Second International Conference on Sociolinguistics, Eötvös Loránd University, Budapest, 6-8 setembro 2018 - Presentación
 • "Análise dialectométrica e cartográfia da variação linguística"

  Xulio Sousa , Elisa Fernández Rei, Alexandre Vieira, Alberto Gómez Bautista, Helena Rebelo, Luís Fernando Pinto Salema, Rosa Lídia Coimbra (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • "Padróns lingüísticos e variedades dialectais: pluricentrismo e variación interna en galego, portugués e español"

  Xulio Sousa (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • Aparecida Negri Isquerdo, Xulio Sousa , Rosario Álvarez (2017): Gauvira Letras 25. Dossié. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques, Isquerdo, Aparecida Negri / Sousa, Xulio / Álvarez Blanco, Rosario (eds.), 337 pp. - Libro
 • Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • Rosario Álvarez , Xulio Sousa (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 63-75 - Artigo
 • Xulio Sousa (2017): Dialectologia et Geolinguistica, 25(1), 1-22 - Artigo
 • "El estudio de la variación lingüística a partir de los atlas lingüísticos tradicionales: el proyecto de edición del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa (2017): X Conferencia Internacional “Lingüística 2017”, A Habana (Cuba), 28-30 novembro 2017 - Presentación
 • Xulio Sousa (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RION 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), 387-400 - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa (2017): Language Variation - European Perspectives VI, Isabelle Buchstaller / Beat Siebenhaar (eds.), John Benjamins Publishing Company - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • Xulio Sousa (2017): Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara, Aitor Iglesias / Ariane Ensunza (eds.), Bilbao: UPV/EHU, 321-336 - Capítulo de libro
 • "Categorización perceptiva das variedades románicas peninsulares por parte de universitarios de Galicia"

  Irene Santos Raña , Soraya Suárez Quintas , Laura Calaza Díaz, Xulio Sousa (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • Laura Calaza Díaz, Soraya Suárez Quintas , Rosa M. Crujeiras, Alberto Rodríguez Casal , Xulio Sousa , José R. Ríos Viqueira (2016): ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Innovación de Operacións, 282-291 - Capítulo de libro
 • "Humanidades digitales y geografía lingüística. La edición del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa (2016): I Congreso Internacional Humanidades Digitales: Construcciones locales en contextos globales, Buenos Aires (A Arxentina), 7-9 novembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa (2016): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, A. Rodríguez Guerra (ed.), Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 35-52 - Capítulo de libro

Páxinas