Publicaciones del ILG

O debate normativo da lingua galega (1980-2000)
Autor:
Pablo Sánchez Vidal
Data de publicación:
2010
A lingüística galega desde alén mar
Autor:
Gabriel Rei-Doval (ed.)
Data de publicación:
2009
Perspectivas sobre a oralidade
Autor:
Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (eds.)
Data de publicación:
2009
Descarga: PDF
A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas
Autor:
Ernesto X. González Seoane, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2009
Descarga: PDF
De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo, X. Henrique Monteagudo Romero
Data de publicación:
2009
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 1
Data de publicación:
2009
Descarga: Revista en rede
Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas: os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
Autor:
X. Henrique Monteagudo Romero
Data de publicación:
2008
Poesía completa. Antolín Santos Mediante Ferraría
Autor:
Edición de Xoán Babarro
Data de publicación:
2008
Callaica Nomina. Estudios de Onomástica Gallega
Autor:
Juan José Moralejo Alvarez
Data de publicación:
2008
Descarga: PDF
Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2007
Descarga: PDF
O galego fundamental: dicionario de frecuencias
Autor:
Mª Xesús Bugarín López
Data de publicación:
2007
Para unha escriptoloxía do Galego. Edición e estudo escriptolóxico do Tombo do Hospital dos Pobres de Tui (1436-1490)
Autor:
Xulián Maure Rivas
Data de publicación:
2006

Páginas