Publicaciones del ILG

Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres
Autor:
Héctor Cajaraville Araújo
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 7
Data de publicación:
2015
Descarga: Revista en rede
En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie
Autor:
Francisco Dubert García, Gabriel Rei-Doval, Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá,-úa, -uá
Autor:
Carolina Pérez Capelo
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Autor:
Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.)
Data de publicación:
2014
Descarga: PDF
Estudos de Lingüística Galega 6
Data de publicación:
2014
Descarga: Revista en rede
A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo
Autor:
Gerardo Pérez Barcala
Data de publicación:
2013
Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias
Autor:
Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.)
Data de publicación:
2013
Descarga: PDF
Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Ana Maria Martins, Henrique Monteagudo, Maria Ana Ramos (eds.)
Data de publicación:
2013
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 5
Data de publicación:
2013
Descarga: Revista en rede
Estudos de Lingüística Galega 4
Data de publicación:
2012
Descarga: Revista en rede
O romance da urca de Santo Antón. Poesía en galego no Ferrol do século XVIII
Autor:
Ramón Mariño Paz (ed.), Margarita Sánchez Yáñez, Damián Suárez Vázquez
Data de publicación:
2012

Páginas