Publicaciones del ILG

Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2007
Descarga: PDF
Fitotoponimia galega
Autor:
Gonzalo Navaza Blanco
Data de publicación:
2006
O proceso de codificación do galego moderno
Autor:
Serafín Alonso Pintos
Data de publicación:
2006
Dicionario de dicionarios do galego medieval
Autor:
Ernesto X. González Seoane (dir.), María Álvarez de la Granja, Ana Isabel Boullón Agrelo
Data de publicación:
2006
Descarga: Adquirir
Para unha escriptoloxía do Galego. Edición e estudo escriptolóxico do Tombo do Hospital dos Pobres de Tui (1436-1490)
Autor:
Xulián Maure Rivas
Data de publicación:
2006
Lingua e territorio
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández
Data de publicación:
2006
Descarga: PDF
"Atlas Lingüístico Galego. Volume V: Léxico. O ser humano (I)"
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (coords.)
Data de publicación:
2005
Descarga: Índices
Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o galego
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, X. Henrique Monteagudo Romero (eds.)
Data de publicación:
2005
Descarga: PDF
(Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández (eds.)
Data de publicación:
2004
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. II)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. IV)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2004

Páginas