Publicaciones del ILG

Atlas Lingüístico Galego. Volume V: Léxico. O ser humano (I)
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (coords.)
Data de publicación:
2005
Descarga: Índices
Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o galego
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, X. Henrique Monteagudo Romero (eds.)
Data de publicación:
2005
Descarga: PDF
(Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández (eds.)
Data de publicación:
2004
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. II)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. IV)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2004
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. I)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. III)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
Vocabulario ortográfico da lingua galega: (VOLGa)
Autor:
Manuel González González , Antón L. Santamarina Fernández (coords.)
Data de publicación:
2004
Descarga: Consulta
A estandarización do léxico
Autor:
María Álvarez de la Granja, Ernesto X. González Seoane (eds.)
Data de publicación:
2003
Descarga: PDF
Atlas Lingüístico Galego. Volume IV: Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Manuel González González (coords.)
Data de publicación:
2003
Descarga: Índices
Galego de Asturias: delimitación, caracterización e situación sociolingüística
Autor:
Xoán Babarro González
Data de publicación:
2003

Páginas