De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260

Portada: 
Autor: 
Ana Isabel Boullón Agrelo, X. Henrique Monteagudo Romero
ISBN: 
978-84-9887-266-8
Editoriais: 
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Páxinas: 
292
Extras: 
Anexo fotográfico 100 páxinas
Data de publicación: 
2009