Researchers publications

 • Manuel González González (1985): Revista de Filología Románica, 3, 101-119 - Article
 • “Vocabulario Gallego-Castellano”

  Carme Ares Vázquez, Xosé M. Carballeira Anllo, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé María Lema Suárez (1984): Diccionario enciclopédico Argos-Vergara, Barcelona: Ed. Argos Vergara, 107-192 - Book chapter
 • Manuel González González (1984): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 11, 65-100 - Article
 • "Emprego estilístico das variantes lingüísticas na súa obra narrativa"

  Rosario Álvarez (1984): Presencia de Armando Cotarelo en Galicia, Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura / Xunta de Galicia, 101-132 - Book chapter
 • "O Atlas Lingüístico Galego, un paso adiante nos estudios de lingüística galega"

  Manuel González González (1983): Grial, 81, 267-286 - Article
 • Rosario Álvarez (1983): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 10, 169-182 - Article
 • Cancioneiro galego de tradición oral

  Antón Santamarina, D. Shubarth (1982): , A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Book
 • Diccionario 'Nós' galego-castelán, castellano-gallego

  Carme Ares Vázquez, X. García Cancela, R. M. López Gato, Helena Pousa, Xosé Luís Regueira Fernández (1982): , A Coruña: Ediciós Nós - Book
 • Ramón Lorenzo (1982): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 9, 253-290 - Article
 • "Sobre a lingua de Cunqueiro: o pronome persoal"

  Rosario Álvarez (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Facultade de Filoloxía / Universidade de Santiago de Compostela, 246-266 - Book chapter
 • Antón Santamarina (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 243-249 - Article
 • Ramón Lorenzo (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 7-11 - Article
 • "Mapas lingüísticos"

  Rosario Álvarez , Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta - Book
 • "Competencia lingüística de los funcionarios docentes en E.G.B."

  Rosario Álvarez (1980): La problemática del bilingüismo en el Estado Español (actas das Jornadas de Bilingüismo [Zarauz, 1979]), Zarauz: ICE - Univ. del País Vasco, 131-134 - Book chapter
 • "Galego"

  Rosario Álvarez , Francisco Fernández Rei, Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Article
 • Carme García Rodríguez (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 171-188 - Book chapter
 • Constantino García, Antón Santamarina, Rosario Álvarez , Francisco Fernández Rei, Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Book chapter
 • Xosé Luís Couceiro Pérez (1977): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 4, 103-114 - Article
 • Antón Santamarina (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 307-323 - Article

Pages