Researchers publications

 • "Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros"

  Rosario Álvarez (1994): Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo Gradín (coords.), Santiago de Compostela: CILL Ramón Piñeiro, 153-167 - Book chapter
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"

  Rosario Álvarez , Henrique Monteagudo (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Book chapter
 • Rosario Álvarez (1994): Cadernos de lingua, 10, 19-35 - Article
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1994): Cadernos de lingua, 10, 37-60 - Article
 • Xulio Sousa (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, vol. VI, 309-316 - Book chapter
 • “Vicente Risco lexicógrafo”

  Antón Santamarina (1993): Risco, Vicente. Pr'o catálogo da léngoa galega: Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 13-16 - Book chapter
 • "Un relato fantástico de E. Blanco Amor: 'Bartomeu i os Biosbardos'”

  Carme Ares Vázquez (1993): Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, 29-43 - Article
 • "Eduardo Blanco Amor ante a lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1993): Cuadernos El Progreso. Eduardo Blanco Amor (suplemento especial Día das Letras Galegas), El Progreso, Lugo, 16 de maio de 1993. páx. XIV - Article
 • Carme Hermida Gulías (1993): Cadernos de lingua, 8, 101-116 - Article
 • "A forxa do galego literario. O galego escrito entre o Rexurdimento e as Irmandades da Fala"

  Ernesto X. González Seoane (1993): II Coloquios de Sociolingüistica Galega, Santiago de Compostela, abril de 1993 - Talk
 • "La construcción de una literatura culta en una lengua minorizada: el caso gallego"

  Ernesto X. González Seoane (1993): Graduate School and University Center, City University of New York, New York, 16 de abril de 1993 - Talk
 • Ramón Mariño Paz (1993): Cadernos de lingua, 8, 87-100 - Article
 • Xosé Luís Couceiro Pérez (1993): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 20, 505-509 - Article
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1993): Cadernos de lingua, 7, 99-112 - Article
 • “Sobre a normativización do galego exterior”

  Antón Santamarina (1992): Comunicacións. I Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora (Celanova, 1989), X. M. García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 37-41 - Book chapter
 • "Bouza-Brey ante a crítica. 1936-1973"

  Elisa Fernández Rei (1992): Fermín Bouza-Brey. Día das Letras Galegas 1992, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-112 - Book chapter
 • Ernesto X. González Seoane (1992): , Universidade de Santiago de Compostela
 • "Determinantes nominais"

  Ernesto X. González Seoane (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 87-97 - Book chapter
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 41-53 - Article
 • Ramón Lorenzo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 491-500 - Article

Pages