Researchers publications

 • Historia da lingua galega

  Antón Santamarina, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • Léxicos: matemáticas, física, química

  Antón Santamarina, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • "O estado da lingua. Perspectivas de futuro"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1988): Actas das III Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 59-66 - Book chapter
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (II)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1988): Revista Galega de Educación, nº 6, Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 82-85 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Article
 • Diccionario normativo galego-castelán

  Henrique Monteagudo, X. García Cancela, Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, Ernesto X. González Seoane, Carme Hermida Gulías, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Book
 • "La lengua gallega"

  Ramón Lorenzo, Rosario Álvarez (1988): Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y Literatura, Barcelona: Nauta, 67-126 - Article
 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"

  Rosario Álvarez (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Book
 • "Caracterización e aspectos dinámicos dunha situación lingüística conflictiva: o caso galego"

  Rosario Álvarez (1988): Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Rafael Alemany Ferrer (ed.), Alacante: Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 83-109 [O volume recolle as contribucións presentadas nos Cursos Internacionals de Benidorm: Els processos de normalització lingüística a l'Estat Espanyol actual (Benidorm, 1986)] - Book chapter
 • "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"

  Rosario Álvarez (1988): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasiâo do seu 85º aniversário, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 141-157 - Book chapter
 • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Article
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (I)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1987): Revista Galega de Educación, nº 5, Revista Galega de Educación, nº 5, 78-81 - Article
 • "Plan de Redacción 1, 2, 3, 4. Unha aportación didáctica"

  Carme Ares Vázquez (1987): Revista Galega de Educación, nº 4, Vigo: Edicións Xerais - Article
 • "Presupostos pedagóxicos para o ensino do galego oral"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1987): Actas das II Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 163-168 - Book chapter
 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Article
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Article
 • Ramón Lorenzo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 441-488 - Article
 • "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1986): "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega", 26de xaneiro de 1986. páx. 15 - Article
 • "O galego estándar na escola sen merma da variante dialectal"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1986): Actas das I Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación provincial, 219-223 - Book chapter
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 181-235 - Article

Pages