Researchers publications

 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Article
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Article
 • Ramón Lorenzo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 441-488 - Article
 • "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1986): "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega", 26de xaneiro de 1986. páx. 15 - Article
 • "O galego estándar na escola sen merma da variante dialectal"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1986): Actas das I Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación provincial, 219-223 - Book chapter
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 181-235 - Article
 • Henrique Monteagudo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 317-323 - Article
 • Ramón Lorenzo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 127-141 - Article
 • Gramática Galega

  Rosario Álvarez , Xosé Luís Regueira Fernández, Henrique Monteagudo (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Book
 • "Algúns resultados dunha encuesta sobre o uso do galego e o castelán polos escolares dasegunda etapa do E.X.B."

  Carme Ares Vázquez, M. Rodríguez Neira (1985): Actas das II Xornadas da LinguaGalega no Ensino, Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Cultura daXunta de Galicia, 229-241 - Book chapter
 • "Unha aproximación a Os Biosbardos. Contos prá xente, de E. Blanco Amor"

  Carme Ares Vázquez (1985): Revista Grial, nº 87, 47-60 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Article
 • Manuel González González (1985): Revista de Filología Románica, 3, 101-119 - Article
 • “Vocabulario Gallego-Castellano”

  Carme Ares Vázquez, Xosé M. Carballeira Anllo, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé María Lema Suárez (1984): Diccionario enciclopédico Argos-Vergara, Barcelona: Ed. Argos Vergara, 107-192 - Book chapter
 • Manuel González González (1984): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 11, 65-100 - Article
 • "Emprego estilístico das variantes lingüísticas na súa obra narrativa"

  Rosario Álvarez (1984): Presencia de Armando Cotarelo en Galicia, Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura / Xunta de Galicia, 101-132 - Book chapter
 • "O Atlas Lingüístico Galego, un paso adiante nos estudios de lingüística galega"

  Manuel González González (1983): Grial, 81, 267-286 - Article
 • Rosario Álvarez (1983): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 10, 169-182 - Article
 • Cancioneiro galego de tradición oral

  Antón Santamarina, D. Shubarth (1982): , A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Book
 • Diccionario 'Nós' galego-castelán, castellano-gallego

  Carme Ares Vázquez, X. García Cancela, R. M. López Gato, Helena Pousa, Xosé Luís Regueira Fernández (1982): , A Coruña: Ediciós Nós - Book

Pages