Publicacións do ILG

Lingua e territorio
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández
Data de publicación:
2006
Descarga: PDF
Fitotoponimia galega
Autor:
Gonzalo Navaza Blanco
Data de publicación:
2006
O proceso de codificación do galego moderno
Autor:
Serafín Alonso Pintos
Data de publicación:
2006
Dicionario de dicionarios do galego medieval
Autor:
Ernesto X. González Seoane (dir.), María Álvarez de la Granja, Ana Isabel Boullón Agrelo
Data de publicación:
2006
Descarga: Adquirir
Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o galego
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, X. Henrique Monteagudo Romero (eds.)
Data de publicación:
2005
Descarga: PDF
Atlas Lingüístico Galego. Volume V: Léxico. O ser humano (I)
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (coords.)
Data de publicación:
2005
Descarga: Índices
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. I)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. III)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
Vocabulario ortográfico da lingua galega: (VOLGa)
Autor:
Manuel González González , Antón L. Santamarina Fernández (coords.)
Data de publicación:
2004
Descarga: Consulta
(Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández (eds.)
Data de publicación:
2004
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. II)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. IV)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF

Páxinas