Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Castelá - Galicia (TMILC-G)

Investigador principal: 
Membros do equipo: 
Raquel Alonso Parada
César Osorio Peláez
Descrición: 

Forma parte do Tesouro Medieval Galego-Portugués, o corpus lingüístico medieval de Galicia e Portugal. Dentro del englóbase no Xelmírez, que representa a ponla galaica do Tesouro. Nela acolle os textos medievais en romance castelán.

En 2012 codificáronse e preparáronse os documentos ou fragmentos en castelán da obra incorporada ó Xelmirez e das 3 convertidas ó formato XML (véxase TMILG).

Imaxe: 
Data de execución: 
1992 a 2018
Financiamento: 
Secretaría Xeral de Política Lingüistica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Convenio coa USC)