Ferramenta On-Line de ExpeRimentación PerceptivA (FOLErPa) - Publicacións relacionadas