Dictionary of Galician surnames - Publicacións relacionadas

 • “Santa Baia das Donas de antano. Notas etimolóxicas”
  Gonzalo Navaza Blanco (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 433-443 - Capítulo de libro
 • “Apelidos foráneos”
  Luz Méndez Fernández (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 415-431 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 343-366 - Capítulo de libro
 • “O artificio das etimoloxías: elementos constitutivos da toponimia galega”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 277-319 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • “Os sobrenomes nos apelidos”
  Luz Méndez Fernández (2018): Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, Ana Isabel Boullón Agrelo, Real Academia Galega, 109-131 - Capítulo de libro
 • “Gheada, seseo e estandarización de apelidos”
  Luz Méndez Fernández (2018): Antroponimia e lexicografía, Ana Isabel Boullón Agrelo, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 203-236 - Capítulo de libro
 • “Andrade, Cosmede, Tomade e outros apelidos de orixe toponímica”
  Gonzalo Navaza Blanco (2018): Antroponimia e lexicografía, Boullón Agrelo, Ana Isabel, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 179-202 - Capítulo de libro
 • “A estrutura do Dicionario dos apelidos galegos”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): Antroponimia e lexicografía, A. I. Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 143-177 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, A. I. Boullón Agrelo / L. Méndez (eds.), Real Academia Galega, 45-68 - Capítulo de libro
 • Sandra Beis Silva (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2009): Boletín da Real Academia Galega, 370, 117-152 - Artigo
 • “Dicionario dos apelidos galegos: cuestiones metodológicas”
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández (2008): Lessicografia e Onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio, Paolo d’Achille / Enzo Caffarelli, Roma: Società Editrice Romana / Università degli Studi Roma Tre, 461-474 - Capítulo de libro