Publicacións de Rosa Mouzo Villar

 • "Espécies agachadas no “sombreiro de sapo”. Estudo motivacional a partir dos materiais do Atlas Lingüístico Galego"
  Ana García García / Rosa Mouzo Villar (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2015): Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, Olga Castro / María Liñeira (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 61-76 - Capítulo de libro
 • "O Tesouro do Léxico Patrimonial Galega e Português. Metodologia, desenvolvimento e resultados"
  Ernesto X. González Seoane / Rosa Mouzo Villar (2015): Anais do III CIDS. Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues (orgs.), Londrina - Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 1145-1155 - Capítulo de libro
 • Rosa Mouzo Villar / Carolina Pérez Capelo (2015): Dialectologia. Special Issue V, Xulio Sousa / Carlota de Benito / Víctor Lara (eds.), 109-140 - Artigo
 • Rosa Mouzo Villar / Irene Santos Raña / Raquel Vila-Amado (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña / Marta Negro Romero / Rosa Mouzo Villar (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Carolina Pérez Capelo / Rosa Mouzo Villar / Soraya Suárez Quintas (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2014): A investigación predoutoral na USC: novos camiños. I Encontro da Mocidade Investigadora (decembro de 2012), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 87 - Capítulo de libro
 • Rosa Mouzo Villar / Carolina Pérez Capelo (2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 143-170 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane / Rosa Mouzo Villar (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar / Carolina Pérez Capelo (2013): Simposio ILG 2013: Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 novembro - 3 decembro de 2013 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar / María López Suárez / Marta Negro Romero (2013): I Simposio Internacional RELEX. Lexicografía románica: Estado da cuestión, A Coruña, 15-17 de outubro de 2013 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar / Carolina Pérez Capelo (2013): IV Encontro Wedisyn sobre variación sintáctica, Santiago de Compostela, 18 de abril de 2013 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2012): Dialectologia. Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, 95-109 - Artigo
 • "Os clíticos de terceira persoa en galego e asturiano" [Póster]
  Rosa Mouzo Villar (2012): I Encontro da Mocidade Investigadora EDI-USC, Santiago de Compostela, 13-15 de decembro de 2012 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2012): Dialectologia. Revista Electrònica, Special Issue III, 95-108 - Artigo
 • Rosa Mouzo Villar (2012): Estudos de Lingüística Galega, 4, 67-86 - Artigo
 • "The terms of "a son a single mother" in ALPI: diatopic changes in the western peninsular”
  Rosa Mouzo Villar (2011): Workshop on the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, London – Ontario, 1 de agosto de 2011 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2011): Textos seleccionados do XXIV Encontro Internacional da Associação Portuguesa de Linguistica, Armanda Costa / Isabel Falé / Pilar Barbosa (orgs.), Lisboa: Associação Portuguesa de Linguistica - Presentación
 • "Os clíticos de terceira persoa en galego e asturiano"
  Rosa Mouzo Villar (2010): Traballo de investigación tutelado - Presentación
 • “O galego popular e o galego dos medios de comunicación: os marcadores discursivos”
  Lucía Doval Iglesias / Rosa Mouzo Villar (2009): XXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) / Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, 7-9 de maio de 2009 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar (2008): La diversité linguistique, Alexandre Veiga / María Isabel González Rey (coords.), Lugo: Axac, 207-212 - Capítulo de libro
 • "O léxico das relacións amorosas desde unha perspectiva diacrónica: análise contrastiva entre ALPI e ALGa"
  Rosa Mouzo Villar / María López Suárez (2008): XIII Forum of Iberian Studies: Variation and Change in Ibero-Romance, Oxford, 26-27 de novembro. Linacre College, Univ. Oxford - Presentación
 • "Análise contrastiva dos castelanismos léxicos entre os materiais do ALPI e do ALGa"
  Rosa Mouzo Villar (2008): XXIII Trobada de Joves Lingüistes, Girona, 26-28 de marzo de 2008. Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) / Universitat de Girona - Presentación
 • “Variacións dos nomes de parentesco a través do material galego do ALPI”
  Rosa Mouzo Villar (2008): La diversité linguistique: actes du XXXI Colloque de la Société internationale de linguistique fonctionnelle (Lugo, 11-15 septembre 2007), Alexandre Veiga / María Isabel Fonzález Rey (eds.), Lugo: Axac - Artigo