Publicacións de Ernesto X. González Seoane

 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2023): DARIAH-DAY: jornadas sobre humanidades digitales en CLARIAH-ES, adrid: Biblioteca Nacional de España, 7-8 de novembro de 2023 - Presentación
 • “O corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL): aplicacións didácticas”
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • “Anotación de errores en el Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2021): 38 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, . A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • "Sinónimos galegos diverxentes e converxentes co castelán en textos de estudantes galegos"
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2020): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 183-223 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro., Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre, Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 739- 763 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2019): Non haberá illa, pero hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Vigo: Servizo de Publicación da Universidade, 55-72 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro., Ana Maria Martins, Sandra Pereira & João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 739-763 - Capítulo de libro
 • "Language standardization and purism: a historiographical approach to Galician grammar and lexicography in the 19th century"
  Ernesto X. González Seoane / Gabriel Rei-Doval (2019): Lusophone, Galician, and Hispanic Linguistics. Bridging Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 73-91 - Capítulo de libro
 • "Efectos do contacto galego-español no léxico dispoñible da mocidade en Galicia"
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): III North American Symposium of Galician Studies: Galician Studies Moving West, Denver, Regis University / Metropolitan State University of Denver / Colorado College, 18-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • “Ferramentas para o estudo da produción escrita en galego na Idade Moderna. Aspectos metodolóxicos da edición e anotación dos textos en Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna”
  Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2018): XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Novos horizontes para unha Galicia global: Redes, Territorio, Memoria, Madrid, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Universidad Complutense de Madrid,10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2018): Boletín da Real Academia Galega, 379, 407-417 - Artigo
 • "Descrición e prescrición na Gramática de Saco"
  Ernesto X. González Seoane (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert. ISBN 978-3-95487-776-8 - Libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 163-186 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 9-21 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane (2017): , A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa; Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Universidade da Coruña (Monografía 11 da Revista Galega de Filoloxía) - Libro
 • Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 149-163 - Artigo
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna"
  Rosario Álvarez Blanco / Sandra Beis Silva / Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "A evolución das formas de tratamento en galego. Evidencias desde o galego medio"
  Rosario Álvarez Blanco / Sandra Beis Silva / Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso” [Póster]
  Francisco Dubert García / Ernesto X. González Seoane (2016): Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 163-189 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2016): Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica, Johannes Kabatek (ed.), Berlin: De Gruyter, 115-136 - Artigo
 • "A representación do portugués en textos galegos da Idade Moderna"
  Ernesto X. González Seoane (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2015): Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, Olga Castro / María Liñeira (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 45-60 - Capítulo de libro
 • "O Tesouro do Léxico Patrimonial Galega e Português. Metodologia, desenvolvimento e resultados"
  Ernesto X. González Seoane / Rosa Mouzo Villar (2015): Anais do III CIDS. Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues (orgs.), Londrina - Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 1145-1155 - Capítulo de libro
 • "A classificação semântica no Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português"
  María Beatriz Domínguez Oroña / Ernesto X. González Seoane (2015): Anais do III CIDS. Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues (orgs.), Londrina - Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 1108-1121 - Capítulo de libro
 • "Situación actual y perspectivas de la lengua gallega"
  Ernesto X. González Seoane (2015): Semana de las Lenguas y de las Culturas, Universidad San Jorge (Zaragoza), setembro 2015 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2015): Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, Olga Castro / María Liñeira (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Capítulo de libro
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna" [Póster]
  Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane / César Osorio Peláez / Florentina Xoubanova Montero (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 21-40 - Capítulo de libro
 • "La lexicografía gallega premoderna (1863-1985)
  Ernesto X. González Seoane (2014): Lexicografía de las lenguas románicas. Perspectiva histórica. Volumen I, Ernesto González Seoane / Félix Córdoba Rodríguez / María Dolores Sánchez Palomino (eds.), Berlin: De Gruyter Mouton, 167-184 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane / Félix Córdoba Rodríguez / María Dolores Sánchez Palomino (eds.) (2014): , Berlin: De Gruyter Mouton, 332 pp. - Libro
 • Ernesto X. González Seoane / Rosa Mouzo Villar (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / María Beatriz Domínguez Oroña (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2014): Codili3. Drittes Internationales Kolloquium zu historischen Corpora der Iberoromanischen Sprachen, Universität Zürich, 23-25 xuño 2014 - Artigo
 • "Language Standardization, Purism, and Ideologies. A Historiographical Approach to Galician Grammar and Lexicography in the 19th Century"
  Ernesto X. González Seoane / Gabriel Rei-Doval (2014): 7th Workshop on Spanish Sociolinguistics, University of Wisconsin-Madison, 3-5 abril 2014 - Presentación
 • "O léxico científico nos dicionarios galegos"
  Ernesto X. González Seoane (2013): Xornadas de léxico matemático, Santiago de Compostela, 5-6 novembro 2013 - Presentación
 • "Aspectos metodolóxicos do deseño e elaboración do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués"
  Ernesto X. González Seoane (2012): X Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. "Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos", Prifysgol Caerdydd / Cardiff University, 12-14 de setembro de 2012 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2012): II Congresso Internacional de Lingüística Histórica, Universidade de São Paulo, 7-10 de febreiro de 2012 - Presentación
 • "Prensa, sátira y propaganda. La emergencia del gallego escrito en los albores de la España contemporánea"
  Ernesto X. González Seoane (2012): College of Letters & Science, University of Wisconsin-Milwaukee, 29 de novembro de 2012 - Presentación
 • "Notas sobre a funcionalidade do popularismo léxico nos textos galegos do prerrexurdimento"
  Ernesto X. González Seoane (2012): Papés d'emprenta condenada. II. Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, Ramón Mariño (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 263-288 - Capítulo de libro
 • "Gondomar. Repositorio dixital dos textos do galego medio"
  Ernesto X. González Seoane (2011): Textos, palabras e voces. Corpora e ferramentas para a investigación lingüística, Santiago de Compostela, 26-27 de outubro de 2011 - Presentación
 • "Recursos electrónicos para el estudio del léxico gallego. Proyectos en curso en el Instituto da Lingua Galega"
  Ernesto X. González Seoane (2011): Department of Spanish and Portuguese, Georgetown University, Washington, 29 de abril de 2011 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2011): Grial, 191, 19-23 - Artigo
 • "Variação e mudança no sistema linguístico histórico galego-português”
  Xoán Lagares / Cláudia Roncarati / Elisa Fernández Rei / Ernesto X. González Seoane / Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero / Xulio Sousa Fernández / Valéria Gil Condé / Maria Jussara Abraçado de Almeida (2010): III Congresso Internacional da Associação Internacional de Linguística do Português (AILP). A Difusão Transnacional da Língua Portuguesa, Xoán Carlos Lagares (coord.) , Niterói, 6-10 de decembro de 2010 - Presentación
 • "Nuevos y viejos discursos en torno al español"
  Ernesto X. González Seoane (2010): Spanish in Context, 7:1, 161-169 - Artigo
 • Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández / Francisco Xavier Varela Barreiro (2009): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • "Recursos electrónicos para el estudio del léxico medieval gallego: el Dicionario de dicionarios do galego medieval (DDGM)"
  Ernesto X. González Seoane (2009): 44th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, 7-10 de maio de 2009 - Presentación
 • "A lingua galega na informática: desenvolvemento e integración de recursos lingüísticos"
  Ernesto X. González Seoane (2009): IX Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Galicia nos contextos globais: perspectivas para o século XXI, Santiago de Compostela / Vigo / A Coruña, 13-17 de xullo de 2009 - Presentación
 • "Aspectos problemáticos en la historia de la estandarización del gallego"
  Ernesto X. González Seoane (2009): Discursos, lengua, imágenes. La cultura gallega en paradigmas plurales, Vázquez Villanueva, Graciana (ed.), Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 113-145 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 113-122 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Raquel Rodríguez Parada / María Rodríguez Suárez (2008): Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), E. Bernal / J. DeCesaris (eds.), Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF), 385-389 - Capítulo de libro
 • "Los diccionarios de diccionarios y el diccionario histórico de la lengua gallega"
  Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández (2007): Coloquio Internacional sobre Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorromances, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 25-27 de outubro de 2007 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo (2006): Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • "A gramática de Lugrís na tradición lingüística galega"
  Ernesto X. González Seoane (2006): Boletín da Real Academia Galega, 367, 25-36 - Artigo
 • "Limiar"
  Ernesto X. González Seoane (2006): M. Lugrís Freire: Gramática do idioma galego, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 9-11 - Capítulo de libro
 • "Lugrís ou a gramática ao servizo da santa e xusta causa"
  Ernesto X. González Seoane (2006): Manuel Lugrís Freire. Día das Letras Galegas 2006, Antón Santamarina / Anxo Tarrío (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 97-113 - Capítulo de libro
 • "Dicionario de dicionarios medievais e Dicionario de dicionarios"
  Ernesto X. González Seoane (2005): VIII Encontros para a Normalización Lingüística, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, Consello da Cultura Galega, 20-22 de xaneiro de 2005 - Presentación
 • Antonio López Ferreiro: O castelo de Pambre. Introdución de Dolores Vilavedra e Pegerto Saavedra. Edición e notas de Ernesto González Seoane
  Ernesto X. González Seoane (2005): , Ernesto X. González Seoane (ed.), Santiago de Compostela: Sotelo Blanco - Libro
 • "A estandarización do galego moderno: debates arredor da norma"
  Ernesto X. González Seoane (2005): Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, 8 de abril de 2005 - Presentación
 • "Aspectos metodolóxicos da elaboración do Dicionario de dicionarios do galego medieval"
  Ernesto X. González Seoane (2005): As tebras alumeadas. Homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana I. Boullón Agrelo / X. L. Couceiro / F. Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 165-178 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 61-69 - Capítulo de libro
 • "A lexicografía galega moderna (1983-2001)"
  Ernesto X. González Seoane (2004): O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. III Elaboración e difusión da lingua, X. Henrique Monteagudo / X. L. Bouzada (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 165-227 - Capítulo de libro
 • "O Dicionario de dicionarios do galego medieval"
  Ernesto X. González Seoane (2004): I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, A Coruña, 14-18 de setembro de 2004 - Presentación
 • "O Dicionario de dicionarios do galego medieval: metodoloxía e resultados"
  Ernesto X. González Seoane (2004): XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Aberystwyth, 1-6 de agosto de 2004 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): A lingua galega: Historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional (Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996), Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, II, 521-525 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2003): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Ernesto X. González Seoane (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 551-553 - Capítulo de libro
 • "A lexicografía galega: historia e perspectivas"
  Ernesto X. González Seoane (2003): A língua portuguesa. Actas dos IX Cursos Internacionais de Verão de Cascais. 2002. Vol. II, M. H. Mira Mateus (coord.), Cascais: Câmara Municipal / Instituto de Cultura e Estudos Sociais, 71-90 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 163-196 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (2002): Dialectoloxía e léxico, R. Álvarez / F. Dubert / X. Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 95-113 - Capítulo de libro
 • "Sobre as fontes lexicográficas galegas do DEGC"
  Ernesto X. González Seoane (2002): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, R. Lorenzo (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 145-167 - Capítulo de libro
 • "Nombres propios, sintagmas fijos y diccionario"
  Ernesto X. González Seoane (2002): Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas (Santiago de Compostela, setembro de 1999), A. I. Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Capítulo de libro
 • "A elaboración do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de Eladio Rodríguez González"
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2001): Eladio Rodríguez González: Día das Letras Galegas 2001, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 23-212 - Capítulo de libro
 • "A derivación verbal isocategorial en galego"
  Ernesto X. González Seoane (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, R. Álvarez / D. Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 473-500 - Capítulo de libro
 • "Avances na estandarización do galego no século XIX"
  Ernesto X. González Seoane (1998): Homenaxe a Ramón Lorenzo, Dieter Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, 2, 555-567 - Capítulo de libro
 • "Sobre o tratamento do léxico culto no Coloquio de Sarmiento" (Santiago / Pontevedra, maio-xuño de 1995)
  Ernesto X. González Seoane (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago, 121-130 - Presentación
 • "Enxebreza, purismo e diferencialismo nas Coplas de Sarmiento"
  Ernesto X. González Seoane (1996): I Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996 - Presentación
 • Guía bibliográfica de lingüística galega
  Xosé Luís Regueira Fernández / Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Libro
 • "O debate sobre a independencia do galego na última década do século XIX"
  Ernesto X. González Seoane (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / R. Álvarez Blanco (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 121-131 - Capítulo de libro
 • A. R. Castelao: Retrincos. Un ollo de vidro. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane e Dolores Vilavedra
  Ernesto X. González Seoane / Dolores Vilavedra (1994): , Ernesto X. González Seoane / Dolores Vilavedra (eds.), Vigo: Galaxia - Libro
 • "Concepcións do galego estándar nos gramáticos galegos do século XIX"
  Ernesto X. González Seoane (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 75-98 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (1994): Cadernos de lingua, 10, 89-102 - Artigo
 • "La construcción de una literatura culta en una lengua minorizada: el caso gallego"
  Ernesto X. González Seoane (1993): Graduate School and University Center, City University of New York, New York, 16 de abril de 1993 - Presentación
 • "A forxa do galego literario. O galego escrito entre o Rexurdimento e as Irmandades da Fala"
  Ernesto X. González Seoane (1993): II Coloquios de Sociolingüistica Galega, Santiago de Compostela, abril de 1993 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (1992): , Universidade de Santiago de Compostela - Publicación de investigador
 • "Determinantes nominais"
  Ernesto X. González Seoane (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 87-97 - Capítulo de libro
 • "O debate sobre o galego na prensa do XIX. Algúns datos para unha historia do antigaleguismo"
  Ernesto X. González Seoane (1991): Grial, 110, 275-287 - Artigo
 • Léxico da Administración castelán-galego
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1991): , Ana Isabel Boullón Agrelo (dir.), A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • "O galego diante dos procesos de reforma ortográfica a finais do século XIX"
  Ernesto X. González Seoane (1991): III Congreso da Asociación Internacional de Estudios Galegos, Nova York, 3-5 de outubro de 1991 - Presentación
 • "Ideas sobre a fragmentación dialectal do galego durante o século XIX"
  Ernesto X. González Seoane (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, II, 55-67 - Capítulo de libro
 • Ramón Otero Pedrayo: Entre a vendima e a castañeira. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane
  Ernesto X. González Seoane (1990): , Ernesto X. González Seoane, Vigo: Galaxia - Libro
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Artigo
 • Diccionario escolar galego
  Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / X. García Cancela / Ernesto X. González Seoane / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Libro
 • Diccionario normativo galego-castelán
  Henrique Monteagudo Romero / X. García Cancela / Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / Ernesto X. González Seoane / Carme Hermida Gulías / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro