Publicacións de María Caíña Hurtado

 • María José Domínguez Vázquez / María Caíña Hurtado (2021): Estudos de Lingüística Galega, 13, 139-172 - Artigo
 • “El lenguaje no sexista en el gallego actual: análisis del uso de las grafías innovadoras en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”
  Ana Clotilde Bravo García / Bárbara Bujía Tourón / María Caíña Hurtado (2019): XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Universitat de València, 18-20 de setembro de 2019 - Presentación
 • “A deslegitimação das minorías no discurso da extrema direita no Brasil e na Espanha: uma visão comparativa”
  María Caíña Hurtado / Vivian Rangel (2019): IV Simposio internacional EDiSo, Universidade de Santiago de Compostela, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas”
  María Caíña Hurtado / Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2019): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 22, pp. 73-91 - Artigo
 • “A extracción e selección de exemplos en corpus para a elaboración dunha gramática comunicativa do galego”
  Ana Clotilde Bravo García / María Caíña Hurtado / Nerea López Iglesias (2018): Corpus e Construcións: perspectivas hispánicas, Universidade de Santiago de Compostela, 22-23 de novembro de 2018 - Presentación
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva María Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva María Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo (eds.), Universidade de Vigo, Vigo, pp. 299-306 - Capítulo de libro
 • “A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas”
  María Caíña Hurtado / Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2018): XII Congreso da AIEG: Lingua e identidade. Pragmática e gramática comunicativa, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 12 de setembro 2018 - Presentación